Церклевич Анатолій Леонтійович

науковий ступінь: доктор технічних наук

вчене звання: доцент

афіліація: Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

посада: завідувач кафедри інженерної геодезії

Напрямок наукової діяльності: Оцінка точності визначення площ земельних ділянок для проведення інвентаризації земель, дослідження геодезичних приладів

E-mail: anatoltser@gmail.com

ORCID ID

Google Scholar