DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.186.2019.186355

РОЛЬ АКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ В ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Valerii Vyrovoy, Oksana Korobko, Yurii Zakorchemny, Nadiia Urazmanova

Анотація


Поведінка будівельних виробів і конструкцій протягом усього життєвого циклу та безпека їх функціонування визначаються структурними змінами, що залежать від динаміки взаємодії та саморозвитку активних елементів, до яких відносять тріщини, внутрішні поверхні розділу та залишкові деформації. Активні елементи здатні забезпечувати стабілізацію властивостей через структуроутворюючий вплив на матеріал і запобігати процесам руйнування.


Ключові слова


конструкція-система, структуроутворюючі тріщини, тріщини руйнування, життєвий цикл, структурні зміни, активні елементи

Повний текст:

PDF

Посилання


Выровой В. Н., Дорофеев В. С., Суханов В. Г. Системный подход при анализе структуры строительных композиций. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. 2008. Вип. 16. Ч. 1. С. 133-139.

Суханов В. Г., Выровой В. Н., Коробко О. А. Структура материала в структуре конструкции. Одеса: Полиграф, 2016. 244 с.

Грушко И. М., Ильин А. Г., Чихладзе Э. Д. Повышение прочности и выносливости бетона. Харків: Вища школа, 1986. 152 с.

Чернявский В. Л. Адаптация абиотических систем: бетон и железобетон. Днепропетровск: ДНУЖТ, 2008. 412 с.

Plugin A., Dedeneva E., Kostyuk T., Bondarenko D., Demina O. Formation of structure of high-strength composites with account of interactions between liquid phase and disperse particles. Open Access Journal «MATEC Web of Conferences». 2017. V. 116. 8 p. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201711601010 (last access: 11.09.2019).

Зайцев Ю. В., Леонович С. Н. Прочность и долговечность конструкционных материалов с трещиной. Минск: БНТУ, 2010. 362 с.

Солодкий С. Й. Тріщиностійкість бетонів на модифікованих цементах. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2008. 144 с.
Flag Counter