DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.62206

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Інна Володимирівна Ізмайлова

Анотація


Стаття присвячена питанням оцінки інноваційного потенціалу наукових організацій. В роботі проаналізовано праці науковців з питань дослідження оцінки інноваційного потенціалу підприємств  на сучасному етапі соціально-економічного розвитку. Зроблено огляд актуальних підходів до оцінки інноваційного потенціалу, наведено їх недоліки. Визначено, що діагностика інноваційного потенціалу наукових організацій повинна носити комплексний характер

Ключові слова


інноваційний потенціал, інновації, оцінка, методи оцінки, наукові організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Про наукову та науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]: закон України від 13.12.1991 р. № 1977-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1977-12/page.

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки [Електронний ресурс]: закон України від 11.07.2001 р. №2623-III. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2623-14.

Возбранная, Т.В. Инновационный потенциал как элемент стратегического развития предприятия [Текст] / Т.В. Возбранная, Л.П. Кириченко // Вестник Бурятского государственного университета. – 2011. - №2. – С. 149-152.

Дикань, В.Л. Выбор инновационной стратегии предприятия на основе расчета его инновационного потенциала [Текст] / В.Л. Дикань, И.В.Воловельская // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. - №21. – С. 11-15.

Инновационный менеджмент [Текст]: учебник / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Б.Н. Чернышева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник, 2008. – 464 с.

Лабунская, С.В. Комплексная оценка и анализ инновационного потенциала промышленных предприятий [Текст] / С.В. Лабунская // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – №3. – С.102-112.

Лаптева, Е.А. Проблемы оценки инновационного потенциала промышленных предприятий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs68-682014/item/3027-2014-08-26-13-14-10.

Момот, В.М. Метод оценки инновационного потенциала научной деятельности [Текст] / В.М. Момот, Е.Н. Ильченко // Бизнес-Информ. – 2012 – №31. – С.64-67.

Приходько, А.Н. Методика оценки деятельности структурного подразделения вуза [Текст] / А.Н. Приходько // Фундаментальніе исследования. – 2010. - №12. – С. 37-41.

Сорокина, Г.П. Диагностика научного потенциала организации [Текст] / Г.П. Сорокина // Известия Московского государственного технического университета МАМИ. – 2012. – Вып. 2, т. 3. – С. 198-202.
Flag Counter