DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.152.2015.64978

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Олександр Валерійович Лаврухін, Дмитро Ігорович Мкртичьян, Данііл Сергійович Афонін

Анотація


В статті розглядається питання поліпшення взаємодії залізничного та морського транспорту за рахунок створення окремого відділу у українському транспортно – логістичному центрі


Ключові слова


український транспортно - логістичний центр,залізничний транспорт, морський транспорт, вантажопотік

Повний текст:

PDF

Посилання


Український транспортно-логістичний центр [Електронний ресурс]: інформація / Укрзалізниця – Режим доступу: http://www.utlc-uz.com.ua/cargo.html

КарпенкоО.О. - Інтенсифікація розвитку змішаних перевезень вантажів в Україні шляхом формування мережі транспортно-логістичних центрів і транспортно-логістичних кластерів [Текст] / О. О. Карпенко, О. Є. Бабина // Бізнес Інформ. - 2013. - № 11. - С. 180-185. - Бібліогр.: 18 назв. – укp

Котенко А.М. - Удосконалення технології перевезення та перевантаження універсальних контейнерів [Текст] / Котенко А.М., Шевченко В.І., Шилаєв Зб. наук. праць ДЕТУТ, Серія «Транспортні системи і технології». –– Київ, 2008. – № 13. - С. 114-120.

Бутько, Т.В. Формирование логистической технологии «сухой порт» [Текст] / Т.В. Бутько, Д.В. Ломотько, В.І. Панкратов // Железнодорожный транспорт. – К., 2009. – №4 – С. 52-55.

БутькоТ.В. - Перспективи організації інформаційної взаємодії учасників перевезення в умовах залізнично-водних транспортно-логістичних вузлів [Текст] / Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько // Залізн. трансп. України. - 2007. - № 6. - С. 62-65. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

БутькоТ.В. - Методологічний підхід до формування логістичних технологій на залізничному транспорті [Текст] / Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько //Залізн. трансп. України. - 2010. - № 4. - С. 47-49. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Ломотько, Д.В. - Оптимізація маршруту прямування поїздів з урахуванням логістичного принципу «точно у строк» / Д.В. Ломотько // Залізничний транспорт України. – К., 2006. – №5 – C. 69–71.

Данько М.І. Транспортна логістика. Складові частини логістики [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Данько, Т. В. Бутько, А. М. Котенко, В. Г. Кушнірчук, М. В. Мостовий; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Х., 2004. - 157 c. - укp.

Козак В.В. - Методологічний підхід щодо створення структури логістичного центру [Текст] / В.В. Козак, Т.В. Бутько, Д.В. Ломотько, В.М. Кулешов // Залізничний транспорт України. –К., 2007. – №1 – С. 29–33.

Слободян А.В. - Взаємодія залізничного і водного транспорту на прикладі Білгород-Дністровського морського порту : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.01 / А. В. Слободян; Одес. нац. мор. ун-т. - О., 2004. - 21 c. - укp.

Іващук В.Р. - Формування інструментів логістичного забезпечення перевезень вантажів на залізниці [Текст] / В. Р. Іващук, Г. І. Кириченко, М. М. Кузнєцов, О. В. Петриковець // Залізн. трансп. України. - 2011. - № 5. - С. 20-23. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.
Flag Counter