DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.150.2014.67359

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПУНКТУ КОМЕРЦІЙНОГО ОГЛЯДУ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ

Анна Леонидовна Обухова, Богдан Милькевич

Анотація


У статті розглянуто особливості комерційної  роботи на вантажній станції. Розглянуті зразки комерційних несправностей, та методи покращення роботи станції. Проведен аналіз станції та комерційної звітності. Також досліджені методи покращення работи вантажної станції,  удосконалення технології роботи та можливість впровадити автоматизовану систему комерційного огляду поїздів та вагонів (АСКО ПВ). 

Ключові слова


комерційна робота, автоматизована система, комерційна звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Голубков, В. В. Механизация погрузочно-разгрузочных работ и грузовые устройства [Текст] : учебник для техникумов ж.-д. трансп. / В. В. Голубков, В. С. Киреев – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1981. – 350 с.

Гриневич, Г. П. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте [Текст] / Г. П. Гриневич. - М. : Транспорт, 1981. – 343 с.

Дерибас, А. Т. Организация грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте [Текст] : учеб. для вузов / А. Т. Дерибас, В. В. Повороженко, А. А. Смехов. - 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1980. – 328 с.

Котенко, А. М. Управління вантажною і комерційною роботою на залізничному транспорті [Текст] : підручник / А. М. Котенко. - Харків : ПП вид-во "Нове слово", 2003. - Ч. 1. - 388 с. - ISBN 966-7593-31-2.

Котенко, А. М. Управління вантажною і комерційною роботою на залізничному транспорті [Текст] : підручник / А. М. Котенко. - 2-е вид. - Харків : ПП вид-во "Нове слово", 2005. - Ч. 2. - 384 с. - ISBN 966-7593-39-8.

Управление грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте [Текст] : учебник / под ред. проф. А. А. Смехова - М. : Транспорт, 1990. – 351 с.

Про залізничний транспорт [Текст] : закон України від 04 липня 1996 р. № 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. - № 40. – 183 с.

Статут залізниць України [Текст] : [Нормат.-правовий акт : затвер. Кабміном України 06 квітня 1998 р. № 457]. - Київ : Транспорт України, 1998. - 84 с. – ISBN 966-95438-00.

Типовой технологический процесс работы Иловайск Донецкой Железной Дороги [Текст] . – М. : Транспорт

Стратегія розвитку залізничного транспорту України до 2020 року. Затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. №1555-р
Flag Counter