DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.146.2014.73882

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Володимир Анатолійович Волохов, Тетяна Сергіївна Гелеверя

Анотація


Розглянуто значення інноваційного процесу в удосконаленні роботи залізничного транспорту та економічному оздоровленні галузі

Ключові слова


інноваційна діяльність, залізничний транспорт, управління інноваційним процесом, ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дикань, В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту [Текст]: монографія / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. – Харків: УкрДазт, 2008. – 194 с.

Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток [Текст] / за ред. Є.М. Сича. – К.: Логос, 2004. – 381 с.

Сич, Є.М. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту [Текст] / Є.М. Сич, В.П. Ільчук. – К.: Логос, 2002. – 256 с.

Проблеми та основні напрями реформування залізничного транспорту України [Текст] / Ю.М. Цвєтов, М.В. Макаренко М.Ю. Цвєтков [та ін.]. – К.: КУЕТ, 2007. – 222 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність» [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36.

Інноваційний розвиток промисловості України [Текст]/ О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан [та ін.]; за ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. – К.: КНТ, 2006. – 648 с.

Оцінка економічної доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті [Текст]: навч. посібник / Є.І. Балака, О.І. Зоріна, Н.М. Колесникова, І.М. Писаревський. – Харків: УкрДАЗТ, 2005. – 210 с.

Шаманська, О.І. Стратегічне планування інноваційної діяльності в системі ресурсного потенціалу підприємства [Текст] / О.І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №6. – С. 164-169.

Колосов, Г.А. Обеспечение экономической безопасности функционирования предприятий путем создания инновационного стимулирования [Текст] / Г.А. Колосов, Е.Н. Радкевич, М.В. Шарко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. - №3. – С.6-10.

Дейнека, О.Г. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю структурного підрозділу залізниці [Текст] / О.Г. Дейнека, О.М. Синікова, Ю.Б. Нечай / зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – №112 – С. 197-200.

Кірдіна, О.Г. Інвестиційно-інноваційний розвиток залізничного комплексу як основа конкурентоспроможності економіки України [Текст] / О.Г. Кірдіна. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 249 с.
Flag Counter