DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.139.2013.87197

РОЗЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ

А. В. Гречко, О. Є. Ніщенко, Т. В. Шелейко

Анотація


Розглянуто конструкцію та принцип роботи пристрою для автоматичного розчеплення автозчепу вагона-лабораторії з наступним перекриттям кінцевого крана після відокремлення дослідного вагона в процесі проведення поїзних випробувань гальмівної системи за методом «кидання.

Ключові слова


автозчеп, вагон-лабораторія, дослідний вагон, метод «кидання», поїзні випробування, гальмівна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Грищенко, С.Г. Методика гальмівних випробувань залізничного немоторного рухомого складу [Текст] / С.Г. Грищенко, В.І Кашуба, П.Ю. Крамаренко, В.П. Степанова // Залізничний транспорт України. – 2009. – № 1. – С. 12-14.

Кузьмина, Е.И. Методика экспериментального определения тормозных характеристик вагонов [Текст] / Е.И. Кузьмина, А.М. Морозов // Вестник ВНИИЖТ. – 1975. – № 3. – С. 17-23.

А.С. 221017 СРСР, МКИ B 61 G 7/04. Устройство для расцепки вагонов [Текст] / Д.В. Прохоров (СССР). – 1115239/27-11; заявл. 18.11.66; опубл. 01.0-7.68, Бюл. № 12.

Устройство для расцепки вагонов [Текст]: пат. 92638 РФ, МПК B61G7/02 (2006.01) / Ададуров С.Е., Розенберг Е.Н., Моров Э.Н. [и др.]; патентообладатель ОАО «НИИАС». – № 2009145159/22; заявл. 07.12.09; опубл. 27.03.10.

Устройство для автоматической расцепки автосцепок движущихся железнодорожных вагонов [Текст]: пат. 2410262 РФ, МПК B61G7/04 (2006.01) / Москвичев О.В., Суетин В.В.,Кузнецов А.Г. [и др.]; патентообладатель СамГУПС. - №2009143451/11; заявл. 24.11.09; опубл. 27.01.11.

Методика та порядок проведення гальмівних випробувань вагонів методом «кидання» [Текст]. – Кременчук: УкрНДІВ, 2002. – 17 с.
Flag Counter