DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.165.2016.87753

ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ШЛЮЗІВ НА НЕСКЕЛЬОВІЙ ОСНОВІ ЗА КРИТЕРІЯМИ МІЦНОСТІ І СТІЙКОСТІ ПРОТИ ЗСУВУ КАМЕР ШЛЮЗІВ НА ПРИКЛАДІ ГІДРОВУЗЛІВ ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ

Андрій Олексійович Мозговий

Анотація


У даній роботі отримав подальший розвиток метод оцінки надійності камер шлюзів за критеріями вичерпання міцності і втрати стійкості проти зсуву, а також впливання. При цьому ураховано випадковий характер зовнішніх навантажень і впливів, яких під час експлуатації зазнають камери шлюзів, а також кореляційні залежності між ними. Також ураховано випадковий характер механічних властивостей ґрунту основи і кореляційні залежності між ними. Виконано чисельну імовірнісну оцінку ризику досягнення граничного стану камер шлюзів на нескельовій основі гідровузлів Дніпровського каскаду. Метод може застосовуватись при імовірнісних розрахунках надійності каскадів гідровузлів.


Ключові слова


камера шлюзу, природні фактори, імовірнісна оцінка надійності, каскад гідровузлів

Повний текст:

PDF

Посилання


ДБН В.2.4–3:2010. Гідротехнічні споруди. Основні положення [Текст]. – К.: Мінрегіонбуд України, Державне підприємство “Укрархбудінформ”, 2010. – 37 с.

ДБН В.1.2–14–2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ [Текст]. – К. : Мінрегіонбуд України, Державне підприємство “Укрархбудінформ”, 2009. – 37 с.

Вайнберг, А. И. Надежность и безопасность гидротехнических сооружений [Текст] / А. И. Вайнберг. — Харьков: Тяжпромавтоматика, 2008. – 304 с.

Финагенов, О. М. К вопросу оценки эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений [Текст] / О. М. Финагенов, С. Г. Шульман // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. – 1999. – Т. 234. – С. 7-15.

Дзюбанов, Е. М. Системный анализ надежности водопроводящих трактов ГЭС [Текст] / Е. М. Дзюбанов, Н. Ю. Дмитриев, М. П. Левина и др. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. — 1997. — Т. 233. — С. 47-54.

Лентяев, Л. Д. Обеспечение надежности водосбросных и водопропускных сооружений крупных гидроузлов [Текст] / Л. Д. Лентяев, Л. В. Смирнов // Гидротехническое строительство. — 1983. — № 8. — С. 40-42.

Мирцхулава, Ц. Е. Анализ безопасности и надежности водопропускных сооружений [Текст] / Ц. Е. Мирцхулава // Материалы конференций и совещаний по гидротехнике. ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. — 1985. — С. 81-84.

Стефанишин, Д. В. К оценке надежности водопропускных сооружений гидроузлов [Текст] / Д. В. Стефанишин // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. – 2000. – Т. 236. – С. 77-82.

Векслер, А. Б. Надежность, социальная и экологическая безопасность гидротехнических объектов: оценка риска и принятие решений [Текст] / А. Б. Векслер, Д. А. Ивашинцов, Д. В. Стефанишин. – СПб.: Изд-во ОАО ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 2002. – 589 с.

Arunraj, N.S. Modeling uncertainty in risk assessment: An integrated approach with fuzzy set theory and Monte Carlo simulation [Теxt] / N.S. Arunraj, S. Mandal, J. Maiti / Accident Analysis & Prevention. — 2013. — Vol. 55. — P. 242-255.

Methodology for estimating the probability of failure by sliding in concrete gravity dams in the context of risk analysis [Теxt] / L. Altarejos-García, I. Escuder-Bueno, A. Serrano-Lombillo and others // Structural Safety. — 2012. — Vol. 36–37. — P. 1-13.

Methodology for a probabilistic analysis of an RCC gravity dam construction. Modelling of temperature, hydration degree and ageing degree fields [Теxt] / A. Gaspar, F. Lopez-Caballero, A. Modaressi-Farahmand-Razavi and others // Engineering Structures. — 2014. — Vol. 65. — P. 99-110.

Lupoi, Alessio A probabilistic method for the seismic assessment of existing concrete gravity dams [Теxt] / Alessio Lupoi, Carlo Callari // Structure and Infrastructure Engineering. — 2012. — Vol. 8. — Is. 10. — P. 985-998.

A continuous Bayesian network for earth dams' risk assessment: methodology and quantification [Теxt] / O. Morales-Nápoles, D. J. Delgado-Hernández, D. De-León-Escobedo and others // Structure and Infrastructure Engineering. — 2014. — Vol. 10. — Is. 5. — P. 589-603.

Su, H. Z. Optimization of reinforcement strategies for dangerous dams considering time-average system failure probability and benefit–cost ratio using a life quality index [Теxt] / H. Z. Su, J. Hu, Z. P. Wen // Natural hazards. — 2013. — Vol. 65. — Is. 1. — Р. 799-817.

Probability-based assessment of dam safety using combined risk analysis andreliability methods–application to hazards studies [Теxt] / L. Peyras, C. Carvajal, H. Felix and others // European Journal of Environmental and Civil Engineering. – 2012. – Vol. 16. – Is. 7. – Р. 795-817.

A reliability-based approach to evaluating the stability of high rockfill dams using a nonlinear shear strength criterion [Теxt] / Z. Y. Wu, Y. L. Li, J. K. Chen and others // Computers and Geotechnics. — 2013. — Vol. 51. — Р. 42-49.

Penalty function-based method for obtaining a reliability indicator of gravity dam stability [Теxt] / Y. Li, Y. Sun, B. Li and others // Computers and Geotechnics. – 2016. – Vol. 81. – Р. 19-25.

Cho, S. E. Probabilistic analysis of seepage that considers the spatial variability of permeability for an embankment on soil foundation [Теxt] / S. E. Cho // Engineering Geology. — 2012. — Vol. 133–134(0). — Р. 30-39.

Calamak, М. Probabilistic assessment of slope stability for earth-fill dams having random soil parameters [Теxt] / M. Calamak, A. M. Yanmaz // 11th National Conference on Hydraulics in Civil Engineering & 5th International Symposium on Hydraulic Structures: Hydraulic Structures and Society-Engineering Challenges and Extremes. Engineers Australia: 2014. — Р. 34.

Alembagheri, М. Seismic performance sensitivity and uncertainty analysis of gravity dams [Теxt] / M. Alembagheri, M. Seyedkazemi // Earthquake Engineering & Structural Dynamics. — 2015. — Vol. 44. — Is. 1. — Р. 41-58.

Мозговий, А. О. Дослідження кореляційної залежності максимальних витрат р. Дніпро за статистичними даними спостережень у створах гідровузлів Дніпровського каскаду [Текст] / А. О. Мозговий // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2011. – Вип. 65. – С. 364-370.

Мозговий, А. О. Основні передумови оцінки безпечності і надійності каскадів гідровузлів [Текст] / А. О. Мозговий // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2009. – Вип. 54. — С. 272-277.

Мозговий, А. О. Загальні підходи щодо керування ризиком втрати надійності каскаду гідровузлів під час проходження катастрофічного паводку [Текст] / А. О. Мозговий // Науковий вісник будівництва: матеріали VІ Міжнар. наук. конф. Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд. – Харків: ХНУБА, 2013. – Вип. 73. – С. 531-536.

Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду [Текст] / А. В. Яцик, А. І. Томільцева, М. Г. Томільцев [та ін.]; за ред. А. В. Яцика. – К.: Ґенеза, 2003. – 176 с.

Мозговий, А. О. Аналіз статистичних даних температурних впливів по гідровузлах Дніпровського каскаду. Вибір параметрів функції розподілу температурних впливів за статистичними даними [Текст] / А. О. Мозговий // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. – Рівне: Вид-во НУВГП, 2011. – Вип. 39. – С. 98-102.

Мозговий, А. О. Аналіз статистичних даних сейсмічної активності на території України. Вибір параметрів функції розподілу інтенсивності землетрусів за статистичними даними [Текст] / А. О. Мозговий // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2010. — Вип. 58. – С. 264-270.

Idriss, I. M. Evaluating Seismic Risk In Engineering Practice [Теxt] / I. M. Idriss // Proc. Eleventh International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. — San Fransisco, 1985. — Vol. 1. — Р. 255-320.

ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України [Текст]. – К.: Мінрегіон України, Державне підприємство “Укрархбудінформ”, 2014. — 110 с.

СНиП II-7-81. П 17-85. Учет сейсмических воздействий при проектировании гидротехнических сооружений. Пособие к разд. 5: Гидротехнические сооружения [Текст]. — Л.: Типография ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1986. — 310 с.

СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехнических сооружений [Текст]. – М.: Госстрой СССР, ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 48 с.

Проектирование оснований гидротехнических сооружений. Пособие к СНиП II-16-76. П 13-83 [Текст]. – Л.: ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, Типография ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1984. – 402 с.

Вентцель, Е. С. Теория вероятностей [Текст]: учеб. для вузов / Е. С. Вентцель. — 5-е изд., стер. — М.: Высшая школа, 1998. — 576 с.
Flag Counter