DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.140.2013.93150

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ТРАНСПОРТУ

О. В. Дикань, Т. М. Давидова

Анотація


Стаття присвячена проблемам розвитку професійних компетенцій персоналу транспортних підприємств. Розглядаються питання комплексної оцінки компетентності майбутніх менеджерів, виділяються професійні та функціональні компетентності.

 


Ключові слова


система управління персоналом, професійна освіта, компетентності персоналу, особливості підготовки залізничників

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф, И. Стратегическое управление [Текст] / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

Заярна, Н.М. Проблеми і перспективи розвитку трудових ресурсів в Україні [Текст] / Н.М. Заярна, О.М. Каралюс // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.3. – С. 172-175.

Державина, И.А. Современный рынок образовательных услуг: подготовка специалистов в сфере инноваций [Текст] / И.А. Державина // Менеджмент инноваций. – 2008. - № 3. – С. 34-38.
Flag Counter