Лобяк Олексій Вікторович

науковий ступінь: кандидат технічних наук

вчене звання: доцент

афіліація: Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

посада: завідувач кафедри будівельної механіки та гідравліки

Напрямок наукової діяльності: Проектування і розрахунок будівельних конструкцій з використанням сучасних технологій комп’ютерного моделювання

E-mail: lobiak_bmg@kart.edu.ua

ORCID ID

Google Scholar