Про журнал

Рік заснування: 1994

Засновник: Український державний університет залізничного транспорту

Галузь та проблематика: у Збірнику наводяться результати наукових досліджень у галузі рухомого складу, управління процесами перевезень, зв’язку, будівництва й реконструкції залізничного транспорту та його інфраструктури, узагальнення та розповсюдження вітчизняного та закордонного досвіду.

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21515-11415 ПР від 27.07.2015 р.

Плата за публікацію статті - 30 грн за одну друковану сторінку формату А4

Наукометричні показники журналу:

Index Copernicus (Польща) — ICV 2020: 76.53

Google Scholarhi-14

Збірник включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, ступеня доктора філософії (Накази МОН України №1301 від 15.10.2019 р. та №1643 від 28.12.2019 р.).

Політика відкритого доступу: Цей Збірник наукових праць практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Повні тексти статей, опублікованих у Збірнику, стають доступними для всіх бажаючих ознайомитися із ними, одразу після розміщення чергового номеру на цьому сайті, а також на сторінках Збірника на сайті видавця та на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.