Редакційний штат

Головний редактор

Вовк Р.В., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Випусковий редактор

Кравець А.М., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Залізничний транспорт

Пузир В.Г., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Ловська А.О., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Михалків С.В., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Bureika G., Вільнюський технічний університет ім. Гедімінаса, Вільнюс, Литва.

Дацун Ю.М., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Фомін О.В., Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна.

Горобченко О.М., Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна.

Мартинов І.Е., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Путято А.В., Гомельський державний технічний університет ім. П. О. Сухого, Гомель, Республіка Білорусь.

Транспортні технології

Панченко С.В., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Ходаківський О.М., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Бабаєв М.М., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Бутько Т.В., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Кириллова О.В., Одеський Національний Морський Університет, Одеcа, Україна.

Лаврухін О.В., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Мороз М.М., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, Україна.

Потапов Д.О., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Прохорченко А.В., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Шраменко Н.Ю., Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Харків, Україна.

Будівництво та цивільна інженерія

Ватуля Г.Л., Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харків, Україна.

Опанасенко О.В., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Бліхарський З.Я., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Борзяк О.С., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Fischer H.-B., Веймарський будівельний університет, Веймар, Німеччина.

Лобяк О.В., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Орел Є.Ф., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Плугін А.А., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Плугін Д.А., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Пушкарьова К.К., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна.

Толмачов С.М., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна.

Трикоз Л.В., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Шабанова Г.М., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, Україна.

Геодезія та землеустрій

Угненко Є.Б., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Маланчук М.С., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Мамонов К.А., Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Харків, Україна.

Paršeliūnas E., Вільнюський технічний університет імені Гедимінаса, Вільнюс, Литва.

Савенко В.Я., Національний транспортний університет, Київ, Україна.

Церклевич А.Л., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Viselga G., Вільнюський технічний університет імені Гедимінаса, Вільнюс, Литва,

Visockienė J., Вільнюський технічний університет імені Гедимінаса, Вільнюс, Литва.

Механічна інженерія

Воронін С.В., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Стефанов В.О., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Астанін В.В., Національний авіаційний університет, Київ, Україна.

Геворкян Е.С., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Ковальова І.М., Інститут механіки металополімерних систем ім. В.О. Білого Національної академії наук Білорусі, Гомель, Республіка Білорусь,

Онопрейчук Д.В., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Тимофєєв С.С., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Тимофеєва Л.А., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Федориненко Д.Ю., Tohoku University, Сендай, Японія

Теплоенергетика

Каграманян А.О., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Бабіченко Ю.А., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Bartoszewicz J., Познанський технологічний університет, Познань, Польща

Дешко В.І., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ, Україна.

Фалендиш А.П., Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», Маріуполь, Україна.

Грицук І.В., Херсонська державна морська академія, Херсон, Україна.

Мороз В.І., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна.

Pavlenko A., Кельцький технологічний університет, Кельце, Польща

Сотник М.І., Сумський державний університет, Суми, Україна

Tomaszewski F., Познанський технологічний університет, Познань, Польща