DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.138.2013.102400

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ТЕПЛОВОЛОГІСНОЇ ОБРОБКИ БЕТОНІВ НА ОСНОВІ ЗОЛОВМІСНИХ ЦЕМЕНТІВ НИЗЬКОЇ ВОДОПОТРЕБИ

Л. Й. Дворкін, Ю. В. Гарніцький, В. В. Марчук, І. В. Фірсов

Анотація


Наведені результати дослідження впливу режимів тепловологісної обробки на міцність бетонів на основі золовмісних цементів низької водопотреби. Встановлено оптимальні параметри режимів тепловологісної обробки.


Ключові слова


цементи низької водопотреби, зола-виносу, тепловологісна обробка, довговічність бетону

Повний текст:

PDF

Посилання


Цементы низкой водопотребности: новые результаты и перспективы [Текст] / Б.Э. Юдович [и др.] // Цемент и его применение. – 2006. – Июль-август. – С. 80-84.

Високоміцні бетони на цементах низької водопотреби з використанням пиловидних відходів промисловості [Текст] / Л.Й. Дворкін [та ін.]. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: наук.-техн. зб.; Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ». – К.: Знання, 2012. – Вип. 43. – С. 73-80.

Батраков, В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика [Текст]. – М.: 1998. – 768 с.

Дворкін, Л.Й. Розв'язування будівельно-технологічних задач методами математичного планування експерименту [Текст] / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, В.В. Житковський. – Рівне: НУВГП, 2011. – 174 с.

Дворкин, Л.И. Снижение расхода цемента и топлива в производстве сборного железобетона [Текст]. – К.: Вища шк., 1985.
Flag Counter