DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.138.2013.102503

ВИКОРИСТАННЯ ДІАГРАМ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ

Serhiy Vassyliovych Mykhalkiv

Анотація


сделан вывод о соответствии данной методики расчета сталебетонных плит на действие внешней нагрузки и существующих экспериментальных данных.

 

The author provides

Ключові слова


опаваку

Повний текст:

PDF

Посилання


Постановка проблеми. Все більше поширення в будівництві здобувають сталебетонні конструкції завдяки значній несучій здатності і надійності роботи. Використання в конструкціях різних за властивостями матеріалів сприяє зменшенню їх як матеріаломісткості, так і вартості. На підставі цього актуальною проблемою є розроблення ефективних методів зниження їх матеріаломісткості і вартості.

Аналіз основних досліджень. Як показує аналіз літературних джерел [1, 2, 3, 4], застосування сталебетонних конструкцій прямокутного перерізу з зовнішнім армуванням суцільною обоймою в каркасах промислових будівель до цього часу залишається до кінця не дослідженою задачею. Тому розроблення методів оптимізації таких конструкцій є актуальним завданням.

Формулювання цілей. Використання діаграм граничних станів (рис. 1) дає можливість виявити резерви несучої здатності конструкцій і відповідно зменшити їх вартість. Тому метою даного дослідження є розроблення методики аналізу несучої здатності сталебетонних елементів, що ґрунтується на використанні діаграм граничних
Flag Counter