DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.169.2017.110835

ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАСИВУ ҐРУНТУ, ЗАБРУДНЕНОГО ПЕРОЦТОВОЮ КИСЛОТОЮ

Ganna Levenko

Анотація


 

Проведено оцінку напружено-деформованого стану масиву ґрунту, забрудненого пероцтовою кислотою. Визначено напруги, що виникають у масиві ґрунту в природному стані, після потрапляння в нього кислоти і хімічного закріплення його силікатом натрію. Отримано всі параметри напружено-деформованого стану ґрунтового масиву при різних фізико-механічних умовах. Визначено, що після проведення робіт з закріплення силікатизацією ґрунтового масиву, забрудненого розчинами пероцтової кислоти, величина деформацій зменшується на 26,11-48,9 %, а напруги в ґрунтовому масиві знижуються в 1,8-2,6 разу.


Ключові слова


силікатизація; хімічне набрякання; напружено-деформований стан ґрунту; пероцтова кислота

Повний текст:

PDF

Посилання


Radhakrishnan G., Anjan Kumar Dr M., Dr GVR Prasada Raji. Swelling properties of expansive soils treated with chemicals and flash. American Journal of Engineering Research (AJER). – volume 03, issue – 04, 2014. – Р. 245-250.

Patil B.M., Patil K.A. Effect of industrial waste and RBI Grade 81 on swelling characteristics of clayey soil. Facta Universitatis Series : Architecture and Civil Engineering. – 2013. – 11(3). – Р. 231-236.

ДБН А.2.1-1-2008. Инженерные изыскания для строительства [Текст]: чинний з 2008-08-01. – К., 2008. – 78 с.

ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96). Грунти. Лабораторні випробування. Загальні положення [Текст]: чинний з 1996-05-15. – К., 1997. – 24 с.

Takahashi A., D. W. H. Fung, R. J. Jarsine. Swelling effects on mechanical behaviour of natural London clay // Proc. 16th Intern. Conf. Soil Mecg. And Geot. Engng. – Osaca, 2005. – P.443-446.

Винников, Ю. Л. Математичне моделювання взаємодії фундаментів з ущільненими основами при їх зведенні та наступній роботі [Текст]: монографія / Ю.Л. Винников. – Полтава: ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2004. – 237 с.

Габибов, Ф. Г. Проблемы регулирования свойств структурно-неустойчивых глинис-тых грунтов в основаниях сооружений [Текст] / Ф.Г. Габибов. – Баку: «ЭЛМ», 1997. – 287 с.

Воблых, В. А. Моделирование грунтового основания из набухающих грунтов при определении напряженно-деформированного состояния системы «основание – фундамент – сооружение» [Текст] / В.А. Воблых, О.В. Кичаева // Науковий вісник будівницта. – Харків: ХГТУСА, 2003. – Вип. 23. – С. 55-59.

Храпатова, И. В.Учет влияния набухания грунтового основания на НДС системы «основание – фундамент – сооружение» в условиях плоской деформации [Текст] / И.В. Храпатова // Світ геотехніки: наук.-техн. журнал. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 2. – С. 26-29.
Flag Counter