DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.169.2017.110843

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ ДЛЯ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ

Volodymyr Dmytrovych Boiko, Vitalii Mykolaiovych Molchanov, Tetiana Dmytrivna Artiukhovych

Анотація


Представлено результати досліджень зносу основних металевих елементів стрілки і хрестовини стрілочних переводів для умов експлуатації в головних коліях Київського метрополітену. Дослідження дозволили встановити основні закономірності формування зносу стрілочних переводів для різного конструктивного оформлення та різних умов експлуатації, що надає можливість прогнозувати знос і обґрунтовано встановити нормативні строки служби основних елементів переводів метрополітену. 


Ключові слова


стрілочні переводи; стрілка; гостряк; хрестовина; знос; умови експлуатації; строки служби

Повний текст:

PDF

Посилання


Совершенствование ведения стрелочного хозяйства [Текст] / под ред. С.В. Амелина. – М.: Транспорт, 1983. – 240 с.

Руководство по ведению стрелочного хозяйства [Текст] / ОАО «РЖД»; Департамент пути и сооружений; ОАО «ВНИИЖТ». – М., 2009. – 240 с.

Даниленко, Э. И. Прогнозирование износа элементов рельсовых нитей с учетом эксплуатационных факторов [Текст] / Э. И. Даниленко // Сб. науч. трудов ПИИЖТ. – С.Пб., 1992. – С. 80-85.

Стрелочные переводы железных дорог Украины (Технология производства, эксплуатация в пути, расчеты и проектирование) [Текст] / [Э.И. Даниленко, С.Д. Тараненко, А.П.Кутах]; под ред. д.т.н. профессора Э.И. Даниленко. – К., 2001. – 296 с.

Jingmang Xu, Ping Wang, Li Wang, Rong Chen. Effects of profile wear on wheel-rail contact conditions and dynamic interaction of vehicle and turnout. Advances in Mechanical Engineering. 2016, Vol. 8(1) 1–14.

M. Wiest, W. Daves, F.D. Fischer, H. Ossberger. Deformation and damage of a crossing nose due to wheel passages. Original Research Article. Wear, Volume 265, Issues 9–10, 30 October 2008. – P. 1431-1438.

Експлуатаційні випробування стрілочних переводів на залізобетонних брусах марки Р65 1/11 та 1/9 українського та російського виробництва [Текст]: звіт про НДР (заключний) / Київ. ун-т економ. і технолог. трансп. – №372/02-1027.02-Цтех. – К., 2003. – 150 с.

Даніленко, Е. І. Положення про нормативні строки служби стрілочних переводів у різних експлуатаційних умовах [Текст] / Е.І. Даніленко, М.І. Карпов, В.Д. Бойко. – К.: Транспорт України, 2003. – 30 с.

Даніленко, Е. І. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України [Текст] / Е. І. Даніленко, А. М. Орловський, М. Б. Курган [та ін.]. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2012. – 495 с.

Инструкция по текущему содержанию пути и контактного рельса метрополитенов [Текст]: Ц Метро/4013. – М.: Транспорт, 1984. – 152 с.

Технічні вказівки на експлуатацію рейок та елементів стрілочних переводів Київського метрополітену [Текст]: затв. 29.12.2001 р. наказом начальника КП “Київський метрополітен” № 289-Н.

ГОСТ 28370-89 Крестовины сборные марок 1/11 и 1/9. Основные размеры [Текст]. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 9 с.

ДСТУ 4814:2007 Рейки вістрякові типів ОР50 і ОР65. Загальні технічні умови [Текст]: чинний з 2007-07-30. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 19 с.

Класифікація і каталог дефектів і пошкоджень елементів стрілочних переводів [Текст] / Е.І. Даніленко, А.М. Орловський, А.П. Татуревич [та ін.]. – Дніпропетровськ: Арт-Пресс, 2000. – 81 с.
Flag Counter