ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНКІВ СИМЕТРИЧНИХ СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ ДЛЯ МАГІСТРАЛЬНОГО І ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Olena Oliinyk Державний економіко-технологічний університет транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.169.2017.110881

Ключові слова:

залізничний транспорт, промисловий транспорт, стрілочні переводи, розрахунки, проектування, гостряки, рейки

Анотація

У навчальній і довідковій технічній літературі дуже коротко наводяться дані про методичні розрахунки та особливості проектування симетричних стрілочних переводів для різних експлуатаційних умов, у тому числі для магістрального і промислового транспорту. У даній статті наводяться деякі розробки з метою виправлення вказаного недоліку навчальної літератури.

Посилання

Даніленко, Е. І. Залізнична колія. Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом [Текст]: підруч. для вищ. навч. закл. – у 2-х т. – К.: Інпрес, 2010. – Т. 1. – 528 с.; Т. 2. – 456 с.

Шахунянц, Г. М. Железнодорожный путь [Текст] / Г.М. Шахунянц. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1987. – 479 с.

Проектирование железнодорожного пути [Текст] / Г.М. Шахунянц, Ю.Д. Волошко, М.П. Смірнов [и др.]; под. ред. Г.М. Шахунянца. – М.: Транспорт, 1972. – 320 с.

Основы устройства и расчетов железнодорожного пути [Текст] / В.Г. Альбрехт, М.П. Смирнов, В.Я. Шульга [и др.]; под ред. С.В. Амелина и Т.Г. Яковлевой. – М.: Транспорт, 1990. – 367 с.

Стрелочные переводы железных дорог Украины [Текст] / под ред. Э.И. Даниленко [Киев. ин-т ж.-д. трансп.]. – К., 2001. – 296 с.

Амелин, С. В. Соединения и пересечения рельсовых путей [Текст] / С.В. Амелин. – М.: Транспорт, 1968. – 268 с.

Басилов, В. В. Справочник инженера-путейца [Текст] / В.В. Басилов, М.А. Чернышев. – М.: Транспорт, 1972. – Т.1. – 768 с.; Т. 2. – 519 c.

Путь и путевое хозяйство промышленных железных дорог [Текст] / под ред. проф. В.Ф. Яковлева. – М.: Транспорт, 1990. – 344 с.

Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України (ЦП-0269) [Текст]: нормат.-техн. видання / Е.І. Даніленко, М.Б. Курган, М.І. Карпов [та ін.]. – К.: Укрзалізниця, 2012. – 456 с.

Басовский, Д. А. Оценка надежности эксплуатации типовых одиночных стрелочных переводов на железобетонных и деревянных брусьях [Текст] // сб. науч. трудов Междунар.. науч.-практ. семинара, 2010 г., Санкт-Петербург / под ред. Л.С. Блажко. – СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2010. – С. 150-15

Говоров, В. В. Совершенствование стрелочных переводов для промышленного железнодорожного транспорта [Текст] / В.В. Говоров, Д.А. Басовский // Вестник науч.-исслед. ин-та ж.-д. трансп. – М.: ВНИИЖТ, 2011. – №4. – С. 29-32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-26

Номер

Розділ

Статті