ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОМІЦНИХ ЛЕГКИХ КЕРАМЗИТОБЕТОНІВ, МОДИФІКОВАНИХ КОМПЛЕКСНОЮ ОРГАНО-КРЕМНЕЗЕМИСТОЮ ДОБАВКОЮ

Автор(и)

  • Katerina Pushkarova Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine
  • Kostantin Kaverin Київський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.169.2017.111058

Ключові слова:

портландцемент, суперпластифікатор, мікрокремнезем, комплексна органо-мінеральна добавка, міцність при стиску, морозостійкість, відносні деформації усадки, водонепроникність, корозійна стійкість

Анотація

У статті наведено склади високоміцних легких керамзитобетонів і результати дослідження експлуатаційних властивостей легкого керамзитобетону на основі портландцементу, модифікованого комплексними органо-кремнеземистими добавками, і встановлено, що використання таких добавок сприяє не тільки підвищенню міцності, але й зменшенню відносних деформацій усадки, підвищенню корозійної стійкості, морозостійкості та водонепроникності легкого бетону за рахунок зменшення відкритої пористості та направленого формування фазового складу продуктів гідратації порівняно зі зразками без добавок

Посилання

Батраков, В. Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика [Текст] / В. Г. Батраков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1998. – 768 с.

Баженов, Ю. М. Модифицированные высококачественные бетоны [Текст] / Ю. М. Баженов, В. С. Демьянова, В. И. Калашников. – М.: Изд-во АСВ, 2006. – 380 с.

Дворкин, Л. И. Цементные бетоны с минеральными наполнителями [Текст] / Л. И. Дворкин, В. Н. Выровой и др. – К.: Будівельник, 1991. – 136 с.

Ризван, С. А. Роль минеральных добавок в высококачественных цементных системах [Текст] /С.А. Ризван, Т.А. Байер // Бетон и железобетон – пути развития: научные труды II Всеросс. (Междунар.) конф. по бетону и железобетону. – М.: Дипак, 2005. – Т. 3. – С. 727-732.

Пушкарьова, К. К. Дослідження впливу органо-кремнеземистих добавок на міцність цементних композицій [Текст] / К. К. Пушкарьова, К. О. Каверин // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. – № 57. – С. 371-379.

Пушкарьова, К. К. Дослідження сумісності дії складових органо-кремнеземистої добавки та їх вплив на процеси структуроутворення цементного каменю [Текст] / К.К. Пушкарьова, К.О. Каверин // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне, 2015. – Вип. 31. – С. 322-329.

Pushkarova, K. K. Research of high-strength cement compositions modified by complex organic-silica additives [Text] / K. K. Pushkarova, K. O. Kaverin, D. O. Kalantaevsky // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2015. - Vol. 5, Issue 5 (77). - P. 42-51. doi: 10.15587/1729-4061.2015.51836.

Marushchak, U. Research of nanomodified portland cement compositions with high early age strength / Marushchak U., Sanytsky M., Mazurak T., Olevych Yu. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol.6, Issue 6(84). – P. 50-57. doi: 10.15587/1729-4061.2016.84175.

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (EN 206-1:2000, NEQ). Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови [Текст]. – Чинний від 2010-04-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 109 с.

ДСТУ Б В.2.7-214:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками [Текст]. – Чинний від 2009-12-22. – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2010. – 36 с.

ДСТУ Б В.2.7-216:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості [Текст]. – Чинний від 2010-09-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 29 с.

ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95). Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні [Текст]. — Чинний від 1996-09-01. – К.: Держкоммістобудування України, 1997. – 9 с.

Лещинский, М. Ю. Испытания бетона [Текст] / М. Ю. Лещинский. – М.: Стройиздат, 1980. – 360 с.

ДСТУ Б В.2.7-170:2009. Будівельні матеріали. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності [Текст]. – Чинний від 2009-07-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 39 с.

Пушкарьова, К. К. Особливості модифікації цементної матриці для отримання ви-сокоміцних легких керамзитобетонів [Текст] / К.К. Пушкарьова, О.А. Гончар, К.О. Каверин // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: зб. наук. праць. – К., 2014. – № 52. – С. 43-48.

Каверин, К. О. Високоміцні легкі керамзитобетони, модифіковані полікарбоксилатними суперпластифікаторами [Текст] / К. О. Каверин // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: зб. наук. праць. – К., 2015. – № 56. – С. 47-54.

Пушкарьова, К. К. Використання високоміцних керамзитобетонів в каркасно-монолітному будівництві [Текст] / К.К. Пушкарьова, К.О. Каверин // Ресурсоекономні ма-теріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне, 2016. – Вип. 33. – С. 75-83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-28

Номер

Розділ

Статті