DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.169.2017.111090

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ ВУЗЛІВ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРНО-ВАНТОВОЇ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ШЛЯХОМ

Leonid Ivanovych Storozhenko, Grygorii Mykhailovych Gasii

Анотація


У статті наведено результати експериментального дослідження просторової структурно-вантової сталезалізобетонної аркової конструкції прогоном 5,3 м, яка збиралася з гнучкого нижнього пояса, виготовленого з відрізків сталевого прокату круглого перерізу, і просторових сталезалізобетонних модулів, які складалися з залізобетонної плити і сталевої просторової решітки. Наведено особливості методики досліджень і засоби вимірювання переміщень. Встановлено, що досліджувана конструкція впродовж усього випробовування продемонструвала сумісну роботу всіх її складових.


Ключові слова


сталезалізобетон; структура; ванта; переміщення; напруження; деформація; модуль

Повний текст:

PDF

Посилання


Вибранець, Ю. Ю. Міцність і деформативність комбінованих металевих систем, об’єднаних у сумісну роботу зі залізобетонною плитою [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.01 / Ю. Ю. Вибранець. – Львів, 2016. – 158 с.

Краснов, С. М. Удосконалення систем прогонних будов пішохідних мостів при динамічному впливі [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.01 / С. М. Краснов. – Харків, 2015. – 268 с.

Шпалянская, Т. И. Экспериментальные исследования пространственных пролетных строений транспортных галерей [Текст]/ Т.И. Шпалянская, В.Я. Якунин // Пространственные конструкции в Красноярском крае. – Красноярск: КПИ, 1983. – С. 94–97.

Patent US6915615B2 United States. IPC E04C3/30. Prestressed composite truss girder and construction method of the same / D.Y. Won; Original Assignee D.Y. Won. US 10/297.779; Filing Date 28.02.2002; Publication Date 12.06.2005. – 35 p.

Абовская, С. Н. Пространственные сталежелезобетонные панели покрытия [Текст] / С.Н. Абовская, Н.Б. Егикян. – Красноярск: КрасАСА, 1998. – 147 с.

Gasii G.M. Comparative characteristics of the spatial grid-cable steel-concrete composite slab / G.M. Gasii / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 260–265.

Gasii G.M. Types of steel and concrete composite cable space frames / G.M. Gasii / Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – 2016. – №6 (66). – P. 158 – 165. DOI: 10.15802/stp2016/90514.

Storozhenko L.I. Analysis of stress-strain state of the steel-concrete composite ribbed slab as a part of the spatial grid-cable suspended structure / L.I. Storozhenko, G.M. Gasii // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: PoltNTU, 2016. – №2. – P. 81-86.

Gasii G.M. The flat double-layer grid-cable steel-concrete composite / G.M. Gasii // Proceedings of the METNET Seminar 2016 in Castellon. – Hämeenlinna: HAMK University of Applied Sciences, 2016. – P. 56–62.

Стороженко, Л. І. Великопролітні структурно-вантові сталезалізобетонні покриття для будівель і споруд аеропортів [Текст] / Л.І. Стороженко, Г.М. Гасій // Проблеми розвитку міського середовища. – К.: НАУ, 2016. – №2. – С. 72–79.

Гасій, Г. М. Основи формотворення і проектування просторових покриттів із структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій [Текст] / Г.М. Гасій // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 2016. – №87. – С. 48–53.

Стороженко, Л. І. Особливості конструктивного рішення та проектування повнорозмірного експериментального зразка структурно-вантового сталезалізобетонного покриття [Текст] / Л.І. Стороженко, Г.М. Гасій // Зб. наук. праць. Сер. Галузеве машинобудування, будівництво [Полтавський нац/ техн/ ун-т ім. Ю. Кондратюка]. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – №1. – С. 52–60.
Flag Counter