ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЖОРСТКОСТЕЙ ПРОКЛАДОК СКРІПЛЕНЬ ТРЕП І ТРЕП-Ш

Автор(и)

  • Alexander Nikolaevich Darenskiy Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Eduard Anatolyevich Byelikov Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.169.2017.111099

Ключові слова:

жорсткість підрейкової прокладки, коефіцієнт тертя вкладиша по підошві рейки, сила клемного натискання, пружні динамічні вертикальні деформації, сила монтажного натискання клеми

Анотація

У статті надано результати експериментальних досліджень жорсткостей прокладок перспективних скріплень типів ТРЕП і ТРЕП-Ш. Дослідження проводилися в лабораторних умовах для отримання значень статичної та динамічної жорсткості при стисненні, а також жорсткості прокладок  при зсуві. Випробувались як нові прокладки, так і прокладки, які були в експлуатації протягом 8 років. Це дало можливість отримати емпіричні залежності параметрів, що досліджувались, від термінів експлуатації.

Посилання

Bogacz, R. On new effects of wheel–rail interaction/ [Text] R. Bogacz, R.Konowrocki//Archive of Applied Mechanics. – 2012. – Т. 82. – №. 10-11 .– P. 1313-1323.

Kaiyun Wang, Chao Huang,Wanming Zhai, Pengfei Liu, Shen Wang. Progress on wheel–rail dynamic performance of railway curve negotiation // Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition). – 2014. – № 1. – Р. 209-220.

Dailydka, S. Modelling the interaction between railway wheel and rail [Text] / J. Sadeghi, S. Shoja // Transport. – 2008. – Т. 23. – №. 3. – С. 236-239.

Otero, J. A mathematical model to study railway track dynamics for the prediction of vibration levels generated by rail vehicles [Text] / J. Otero, M.A. Martínez, de los Santos, S.Cardona // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F:Journal of Rail and Rapid Transit. – 2011. – Р. 62-71.

Даренський, О. М. Аналіз просторової жорсткості скріплення типу КППТ-7 [Текст] / О. М. Даренський, Е. А. Бєліков // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 151. – Т. 2. – С. 185.

Даренський, О. М. Перспективні конструкції проміжних скріплень для умов промис-лового залізничного транспорту [Текст] / О. М. Даренський, Е. А. Бєліков // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – № 2. – С. 57-61.

Даренський, О. М. Аналіз розвитку теорій розрахунків залізничних колій [Текст] / О. М. Даренський, Е. А. Бєліков // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 149-155.

Даренський, О. М. Аналіз горизонтальної поперечної жорсткості скріплення КППТ-7 [Текст] / О. М. Даренський, Е. А. Бєліков // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 155. – С. 28-30.

Даренський, О. М. Жорсткість скріплень КППТ-7 під дією горизонтальних поперечних сил [Текст] / О. М. Даренський, Е. А. Бєліков // Залізничний транспорт України. – 2015. – № 5. – С. 33-36.

Даренський, О. М. Аналіз вертикальної просторової жорсткості скріплення типу КППТ-7 [Текст] // О. М. Даренський, Е. А. Бєліков // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 155. – С. 190-195.

ГОСТ 252-75. Резина. Метод определения относительного гистерезиса и полезной упругости при растяжении [Текст]. – Введ. 01.01.77 до 01.01.87. – М.: Изд-во стандартов, 1976. – 5 с.

Дырда, В. И. Расчет силовых резинотехнических изделий, используемых в горном машиностроении [Текст] / В. И. Дырда, А. В. Мазнецова, Т. Е. Твердохлеб. – М.: ЦНИИТ Энефтехим, 1991. – 64 с.

Даренский, А. Н. Видеоцифровая система элементов измерения перемещений железнодорожного пути [Текст] / А.Н. Даренский, Н.В. Бугаец, В.Г. Витольберг // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 109. – С. 222-231.

Карпущенко, Н. И. Совершенствование рельсовых скреплений [Текст] / Н. И. Карпущенко, Н. И. Антонов. – Новосибирск: Изд-во СГУСа, 2003. – 300 с.

Ладыгин, Ю. Н. Лабораторные испытания рельсовых скреплений [Текст] / Ю. Н. Ладыгин, Ю. М. Стойда // Путь и путевое хозяйство. – 2005. – № 12. – С. 8-12.

Технічні вказівки з використання старопридатних матеріалів верхньої будови колії на залізницях України (ЦП-0150) [Текст]. – К.: Держ. адмін. залізн. транспорту України, 2006. – 56 с.

Даренський, О. М. Експериментальне визначення пружних характеристик елементів проміжного скріплення КПП-5 [Текст] / О.М. Даренський, В.Г. Вітольберг // Зб. наук. праць ДонНИИЖТ. – 2008. – № 13. – С. 139-143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-28

Номер

Розділ

Статті