DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.169.2017.111126

МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У КРУПНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ ВУЗЛІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РЕЙКОВИХ АВТОБУСІВ

Olexandr Rozsokha, Ganna Shapoval, Andrii Bokov, Ruslan Shcherbynin

Анотація


У роботі пропонується математична модель оптимізації діяльності крупного транспортного вузла, у якій враховуються тільки пасажирські перевезення. Метою оптимізації є визначення кількості рейкових автобусів, що приписані до вузла; оптимальних тарифів на перевезення; розподіл транспортних одиниць за напрямками залежно від випадкового попиту на перевезення. Враховується можливість залучення додаткових транспортних одиниць у випадку недостатності власних. У моделі враховано вплив конкурентного автомобільного транспорту.

Запропонована математична модель заснована на двохетапній дворівневій задачі стохастичного програмування з квантильним критерієм. Дана постановка задачі враховує в собі декілька відомих підходів до моделювання складних економічних відносин.


Ключові слова


пасажирські перевезення; оптимізація; математична модель; рейковий автобус

Повний текст:

PDF

Посилання


Розсоха, О. В. Моделювання пасажирських поїздопотоків високошвидкісних залізничних магістралей [Текст] / О.В. Розсоха, В.М. Солонець // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 5–13.

Birge J., Louveaux F. Introduction to Stochastic Programming. – New York: Springler-Verlag, 1997. – 510 p.

Кибзун, А. И. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями [Текст] / А.И. Кибзун, Ю.С. Кан. – М. : Физматлит, 2009. – 372 с.

Кибзун, А. И. Двухэтапные задачи квантильного линейного программирования [Текст] / А.И. Кибзун, А.В. Наумов // Автоматика и телемеханика. – 1995. – № 1. – С. 83-93.

Наумов, А. В. Двухэтапная задача квантильной оптимизации бюджета госпиталя [Текст] / А.В. Наумов // Известия РАН. Теория и системы управления. – 1996. – № 2. – С. 87-90.

Наумов, А. В. Двухэтапная задача квантильной оптимизации инвестиционного проекта [Текст] / А.В. Наумов // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2010. – № 2. – С. 33-40.

Наумов, А. В. Решение двухэтапной задачи логистики в квантильной постановке [Текст] / А.В. Наумов, А.Б. Богданов // Автоматика и телемеханика. – 2006. – № 12. – С. 36-42.

Bard J. Practical Bilevel Optimization: Algoritms and Applications. – New York: Springler-Verlag, 1999. – 488 p.

Dempe S. Foundations of Bilevel programming. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002. – 312 p.

Werner A.S. Bilevel Stochastic programming problems: analysis and application to telecommunications: Dr. ing. thesis // Section of Investment, Finance and Accounting, Dept of Industrial Economics and Technology Management, Nust, Norway, 2004. – 165 p.
Flag Counter