АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ НАНЕСЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОГО ПОКРИТТЯ

Автор(и)

  • Larisa Timofeeva Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Liudmyla Voloshyna Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Pavel Gordienko Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.170.2017.111230

Ключові слова:

моделювання технологічних параметрів, експлуатаційні властивості, зносостійкі покриття, паротермічна обробка сплавів, зносостійкість, мікроструктура сплавів

Анотація

Проведено аналіз технологічних параметрів процесу нанесення зносостійкого покриття. Виконано металографічні, лабораторні дослідження на знос, рентгеноспектральний та фазовий аналіз покриття, яке наноситься із водних розчинів солей на залізовуглецеві сплави, що працюють в умовах тертя. Встановлено залежності між технологічними параметрами процесу та експлуатаційними властивостями утвореного покриття. 

Посилання

Лахтин, Ю. М. Поверхностное упрочнение сталей и сплавов [Текст] / Ю. М. Лахтин // Металловедение и термическая обработка металлов. – 1988. – № 11. – С. 14-25.

Тимофеева, Л. А. Научные и практические основы экологически чистой химико-термической обработки железоуглеродистых сплавов с использованием водных растворов солей [Текст]: автореф. дис... д-ра техн. наук / Л. А. Тимофеєва. – К.: ИПМ, 1992. – 29 с.

Повышение износостойкости восстановленных деталей транспортных двигателей [Текст] / Л. А. Тимофеєва, С. С. Тимофєєв, І. І. Федченко [и др.] // Трение и износ: сб. науч. трудов. – Гомель: ИММС НАН Беларуси, 2016. – Т. 37. – № 6. – С. 699-704. (Индексируется в SCOPUS).

Спосіб хіміко-термічної обробки деталей із металів та сплавів [Текст] : пат. України №45841А: В22F3/24 / Тимофеєва Л.А., Проскуріна Л.В., Тимофєєв С.С., Федченко І.І.; заявник та патентовласник УкрДАЗТ. – №2001075170; заявл. 19.07.2001; опубл. 15.04.2002, Бюл. №4.

Тимофеева, Л. А. Повышение эксплуатационных характеристик деталей масляного насоса двигателя СМД 60 [Текст] / Л. А. Тимофеева, Л. В. Проскурина, С. С. Тимофеев // Високі технології в машинобудуванні: зб. наук. праць НТУ „ХПІ”. – Харків, 2001. – Вип.1(4). – С. 263-265.

Огнеупорные изделия, материалы и сырье [Текст]: справочник /под ред. А. К. Каркалита. – М.: Металлургия, 1991. – 405 с.

Дрейпер, Н. Прикладной регрессионный анализ [Текст] / Н. Дрейпер, Г. Смит. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Вильямс, 2007. – 912 с.

Dyomin, A.Y. Increasing the wear resistance of reworked parts of transport engines / L.A. Timofeeva, S.S. Timofeev, I.I. Fedchenko, A.Y. Dyomin // Journal of Friction and Wear. − 2017. − Vol. 38. − № 1. − P. 13–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-02

Номер

Розділ

Статті