DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.170.2017.111280

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПРИСТРОЇВ РПН СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

Igor Khomenko, Elena Fedoseenko, Ivan Stasiuk

Анотація


Встановлено, що одним із способів підвищення надійності роботи силового трансформатора є підвищення надійності роботи його пристрою регулювання під навантаженням (РПН). Наведено статистику відмов його окремих елементів, показано, що особливо ненадійними елементами пристрою РПН є привод і контактор. Для підвищення надійності розглядається можливість його розроблення на базі двигуна з ротором, що котиться (ДРК). Проведено критичний аналіз сучасних пристроїв РПН і пропонованого технічного рішення. На основі загальної теорії електромагнітного поля розроблено методику і алгоритм розрахунку нових типорозмірів ДРК для пристроїв РПН силових трансформаторів. Проведено аналіз експлуатаційної надійності пристроїв РПН на основі статистичних матеріалів, розраховані основні показники надійності його елементів. Показано перспективу розвитку нового пристрою РПН.


Ключові слова


силовий трансформатор; пристрій РПН; двигун з ротором; що котиться; експлуатаційна надійність

Повний текст:

PDF

Посилання


European Smart Grids Technology Platform // European Commission. Directorate-General for Research Sustainable Energy System, EUR 22040. – 2006. – 44 p.

Chakrabortty A. Control and Optimization Methods for Electric Smart Grids / Aranya Chakrabortty, Maria D. Ilic – Springer, N.Y., 2012 – 363 p.

ГКД 34.46.401-96 Трансформатори силові, пристрої перемикання відгалужень обмоток трансформаторів РПН під навантаженням типів PS, SDV, SCV, SAV [Текст]: методичні вказівки з налагодження /

Міністерство енергетики України. – К.: ДонОРГРЕС, 2003. – 50 с.

Рожкова, Л. Д. Электрооборудование станций и подстанций [Текст]: учебн. для техникумов / Л. Д. Рожкова, В. С. Козулин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

Баркан, Я. Д. Эксплуатация электрических систем [Текст] / Я. Д. Баркан. – М.: Высшая школа, 1990. – 304 с.

Bengtsson T., Kois H., Foata M., Leonard F. Monitoring tap-changer operations. Report CIGRE 12-209, 1998.

Kramer A. On-Load Top-Changers for Transformers/ Operations Principels, Applications and Selection. MR-Publication, Regensburg, 1 Ausgable, 2000. – Р. 172-230.

M. Franke, H. Mrech, "Analysis on a RRSRM with his Nonlinear Magnetic Properties", 54. IWK, Ilmenau, Germany, Sept 2009.

Franke M., Punk O., Mrech H., Schmucker U. Electrical actuation of a rolling rotor switched reluctance motor. – 34th International Spring Seminar on Electronics Technology, 2011. – Р. 451-456.

Наний, В. В. Развитие теории и создание эффективных конструктивных исполнений электродвигателей с катящимся ротором [Текст]: дис. … д-ра техн. наук: 05.09.01 / Наний Виталий Викторович. – Харьков: Харьковский политехнический институт, 2014. – 335 с.

Моторний привод пристрою регулювання під навантаженням силового трансформатора [Текст]: патент України № 45761; МПК Н02Р 13/00, Н01F19/00/ - Власник Національний техн. ун-т «Харківський політехнічний інститут»; Хоменко І.В., Наній В.В. – заяв. 2009, № 05848, Бюл. № 22. – 4 с.

Китушин, В. Г. Надежность энергетических систем. Ч. 1. Теоретические основы [Текст]: учебн. пособие / В. Г. Китушин. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2003. – 256 с. – (Серия «Учебники НГТУ»).

О повреждениях силовых трансформаторов напряжением 110–500 кВ в эксплуатации [Текст] / Б. В. Ванин, Ю. Н. Львов, М. Ю. Львов и др. // Электрические станции. – 2001. – № 9. – С. 53-58.
Flag Counter