DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.170.2017.111286

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПЛИТИ СТРУКТУРНО-ВАНТОВОЇ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Grygorii Mykhailovych Gasii

Анотація


У статті наведено методику та результати експериментальних досліджень, а також скінченно-елементний аналіз напружено-деформованого стану залізобетонної плити, яка є складовою частиною структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції. Установлено, що розподіл напружень у плиті, отриманий числовим методом, цілком відповідає експериментальним даним. Виконано порівняльний аналіз, який показав добру збіжність експериментальних та числових даних. Середня розбіжність отриманих результатів не перевищила 7 %.


Ключові слова


сталезалізобетон; структура; ванта; деформація; напруження

Повний текст:

PDF

Посилання


Стороженко, Л. І. Просторові сталезалізобетонні структурно-вантові покриття [Текст]: монографія / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій, С. А. Гапченко. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – 218 с.

Wong H.T. Behaviour and modelling of steel-concrete composite shell roofs: PhD Thesis / Hon-Ting Wong. – Hong Kong: PolyU, 2005. – 420 p.

Вибранець, Ю. Ю. Міцність і деформативність комбінованих металевих систем, об’єднаних у сумісну роботу зі залізобетонною плитою [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.01 / Юрій Юрійович Вибранець. – Львів, 2016. – 158 с.

Краснов, С. М. Удосконалення систем прогонних будов пішохідних мостів при динамічному впливі [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.01 / Сергій Миколайович Краснов. – Харків, 2015. – 268 с.

Gasii G.M. Comparative characteristics of the spatial grid-cable steel-concrete composite slab / G.M. Gasii // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 260–265.

Gasii G.M. Types of steel and concrete composite cable space frames / G.M. Gasii // Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – 2016. – №6 (66). – P. 158 – 165.

Storozhenko L.I. Analysis of stress-strain state of the steel-concrete composite ribbed slab as a part of the spatial grid-cable suspended structure / L.I. Storozhenko, G.M. Gasii // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2016. – №2. – P. 81–86.

Gasii G.M. The flat double-layer grid-cable steel-concrete composite / G.M. Gasii // Proceedings of the METNET Seminar 2016 in Castellon. – Hämeenlinna: HAMK University of Applied Sciences. – 2016. – P. 56–62.

Гасій, Г. М. Основи формотворення і проектування просторових покриттів із структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій [Текст] / Г. М. Гасій // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. – 2016. – №87. – С. 48–53.

Стороженко, Л. І. Дослідження напруженого стану елементів вузлових з’єднань структурно-вантових сталезалізобетонних покриттів на основі результатів моделювання умов їх роботи [Текст] / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – № 61. – С. 343–347.
Flag Counter