АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕТРОЛОГІЧНИХ РОБІТ

Автор(и)

  • Dmitro Anatolievich Titar Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.170.2017.111313

Ключові слова:

метрологічні роботи, система управління якістю, моделювання, модель, процесний підхід

Анотація

Стабільне та ефективне функціонування залізничного транспорту України, інтеграція країни у загальносвітову економічну систему потребують вирішення питань розроблення та впровадження системи управління якістю метрологічних робіт як важливої ланки в постійному поліпшенні якості та підвищенні задоволення споживачів, дієвість якої можливо дослідити за допомогою процесної моделі.

Посилання

Біла книга. Про політику адаптації вітчизняного законодавства у галузі норм і стандартів до європейських вимог [Текст]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 65 c.

Теория управления [Текст]: учебник / под общ. ред. д.э.н., проф. А. Л. Гапоненко, д. э. н., профессора А. П. Панкрухина. – М.: Издательство РАГС, 2003. – 558 с.

Грановский, В. А. Метрологическое обеспечение на промышленном предприятии: проблемы и решения [Текст] / В. А. Грановский // Измерения. Контроль. Автоматизация: состояние, проблемы, перспективы. – 2009. – № 8. – С. 94-108.

Данилец, Е. В. Имитационное моделирование систем управления качеством в экономике [Текст] / Е. В. Данилец // Экономика научно-технического прогресса. – 2008. – № 2(22). – С. 197-208.

ДСТУ ISO 9001-2009 Системи управління якістю. Вимоги [Текст]. – К., 2009. – 150 с.

Менеджмент систем качества [Текст]: учеб. пособие / М. Г. Круглов, С. К. Сергеев, В. А. Такташов [и др.]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1997. – 368 с.

Лифиц, И. М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации [Текст] / И. М. Лифиц. – М.: Юрайт, 2001. – 613 с.

Ребрин, Ю. И. Управление качеством [Текст]: учебн. пособие / Ю. И. Ребрин. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – 174 с.

Шаповал, М. І. Менеджмент якості [Текст]: навч. посібник / М. І. Шаповал. – К., 2007. – 471 с.

Goff S.A. Exploring Project Management Competence [Electronic resource] / Stacy A.Goff // Project management Wisdom: personal site by R.Ma[ Wideman;Guest Article. – 2007.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-03

Номер

Розділ

Статті