ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ВОДОСТІЙКОСТІ ГІПСОВИХ В’ЯЖУЧИХ НАНОДИСПЕРСНИМИ МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ

Автор(и)

  • Andrii Plugin д-р техн. наук, професор, зав. кафедри будівельних матеріалів конструкцій та споруд Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine
  • Hans-Bertram Fisher д-р-інженер, керуючий кафедри будівельних матеріалів, інститут будівельних матеріалів ім. Ф.А.Фінгера, Веймарський архітектурно-будівельний університет, Germany
  • Olga Borziak канд. техн. наук, доцент кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine
  • Artem Iefimenko аспірант кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine
  • Anna Zhyhlo канд. техн. наук, доцент кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.171.2017.111439

Ключові слова:

будівельний гіпс, водостійкість, нанодисперсний глинозем, доменний гранульований шлак

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу мінеральних добавок на водостійкість будівельного гіпсу. Наведено результати експериментальних досліджень впливу добавок шлаку та нанодисперсного глинозему на міцність та водостійкість гіпсового каменю. Виконано електронно-мікроскопічні дослідження особливостей структури отриманого матеріалу. Установлено, що спільне введення в гіпс доменного гранульованого шлаку і нанодисперсного глинозему забезпечує підвищення міцності та водостійкості гіпсового каменю. За результатами електронно-мікроскопічних досліджень установлено, що поліпшення фізико-механічних властивостей гіпсового каменю відбувається за рахунок ущільнення його структури та збільшення частки електрогетерогенних контактів.

Посилання

Модифіковані гіпсові і сульфатно-шлакові в’яжучі та матеріали на їх основі [Текст] / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, А. В. Мироненко [та ін.]. – Рівне: НУВГП, 2011. – 188 с.

Белов, В. В. Современные эффективные гипсовые вяжущие, материалы и изделия [Текст] / В. В. Белов, А. Ф. Бурьянов, В. Б. Петропавловская. – Тверь: ТГТУ, 2007. – 132 с.

Гипсовые материалы и изделия (производство и применение) [Текст] / под ред. А. В. Ферронской. – М.: АСВ, 2004. – 488 с.

Механизм структурообразования и дегидратации гипсовых вяжущих [Текст] / А. Н. Плугин, Х.-Б. Фишер, А. А. Плугин [ и др.] // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 115. – С. 5-22.

Повышение водостойкости строительного гипса минеральными добавками [Текст] / А. А. Плугин, Ал. А. Плугин, Х.-Б. Фишер [и др.] // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп.  Харків: УкрДАЗТ, 2011.  Вип. 122.  С. 227236.

Plugin A.A. Increase of gypsum water resistance by mineral additives / A.A.Plugin, O.A.Plugin, H.-B.Fisher, G.N.Shabanova // 1 Weimarer Gipstagung, 3031 März 2011, Weimar: Tagungsbericht.  Weimar: FIB, BauhausUniversität Weimar, 2011.  N P21.  P.435443.

Повышение водостойкости гипса добавками микронаполнителей [Текст] / А. А. Плугин, С. В. Воронин, О. С. Борзяк [и др.] // Науковий вісник будівництва. − Харків: ХНУБА; ХОТВ АБУ, 2016. − №2 (84). − С. 239−242.

Plugin, A.N. The gypsum’s structure and strength. The development of the concept about the structure / A.N.Plugin, A.A.Plugin, Yu.G.Gasan, Yu.A.Sukhanova // 2 Weimarer Gipstagung, 2627 März 2014, Weimar: Tagungsbericht.  Weimar: FI B, BauhausUniversität Weimar, 2014.  N P59.  P.417426.

Plugin, A.N. Structure and strength of gypsum: Mechanism of strength and water resistance / A.N.Plugin, A.A.Plugin, Yu.G.Gasan, H.-B.Fisher, O.A.Plugin // 2 Weimarer Gipstagung, 2627 März 2014, Weimar, Bundesrepublik Deutscland: Tagungsbericht.  Weimar: FIB, BauhausUniversität Weimar, 2014.  N P60.  P.427438.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-04

Номер

Розділ

Статті