DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.171.2017.111439

ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ВОДОСТІЙКОСТІ ГІПСОВИХ В’ЯЖУЧИХ НАНОДИСПЕРСНИМИ МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ

Andrii Plugin, Hans-Bertram Fisher, Olga Borziak, Artem Iefimenko, Anna Zhyhlo

Анотація


Стаття присвячена дослідженню впливу мінеральних добавок на водостійкість будівельного гіпсу. Наведено результати експериментальних досліджень впливу добавок шлаку та нанодисперсного глинозему на міцність та водостійкість гіпсового каменю. Виконано електронно-мікроскопічні дослідження особливостей структури отриманого матеріалу. Установлено, що спільне введення в гіпс доменного гранульованого шлаку і нанодисперсного глинозему забезпечує підвищення міцності та водостійкості гіпсового каменю. За результатами електронно-мікроскопічних досліджень установлено, що поліпшення фізико-механічних властивостей гіпсового каменю відбувається за рахунок ущільнення його структури та збільшення частки електрогетерогенних контактів.


Ключові слова


будівельний гіпс; водостійкість; нанодисперсний глинозем; доменний гранульований шлак

Повний текст:

PDF

Посилання


Модифіковані гіпсові і сульфатно-шлакові в’яжучі та матеріали на їх основі [Текст] / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, А. В. Мироненко [та ін.]. – Рівне: НУВГП, 2011. – 188 с.

Белов, В. В. Современные эффективные гипсовые вяжущие, материалы и изделия [Текст] / В. В. Белов, А. Ф. Бурьянов, В. Б. Петропавловская. – Тверь: ТГТУ, 2007. – 132 с.

Гипсовые материалы и изделия (производство и применение) [Текст] / под ред. А. В. Ферронской. – М.: АСВ, 2004. – 488 с.

Механизм структурообразования и дегидратации гипсовых вяжущих [Текст] / А. Н. Плугин, Х.-Б. Фишер, А. А. Плугин [ и др.] // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 115. – С. 5-22.

Повышение водостойкости строительного гипса минеральными добавками [Текст] / А. А. Плугин, Ал. А. Плугин, Х.-Б. Фишер [и др.] // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп.  Харків: УкрДАЗТ, 2011.  Вип. 122.  С. 227236.

Plugin A.A. Increase of gypsum water resistance by mineral additives / A.A.Plugin, O.A.Plugin, H.-B.Fisher, G.N.Shabanova // 1 Weimarer Gipstagung, 3031 März 2011, Weimar: Tagungsbericht.  Weimar: FIB, BauhausUniversität Weimar, 2011.  N P21.  P.435443.

Повышение водостойкости гипса добавками микронаполнителей [Текст] / А. А. Плугин, С. В. Воронин, О. С. Борзяк [и др.] // Науковий вісник будівництва. − Харків: ХНУБА; ХОТВ АБУ, 2016. − №2 (84). − С. 239−242.

Plugin, A.N. The gypsum’s structure and strength. The development of the concept about the structure / A.N.Plugin, A.A.Plugin, Yu.G.Gasan, Yu.A.Sukhanova // 2 Weimarer Gipstagung, 2627 März 2014, Weimar: Tagungsbericht.  Weimar: FI B, BauhausUniversität Weimar, 2014.  N P59.  P.417426.

Plugin, A.N. Structure and strength of gypsum: Mechanism of strength and water resistance / A.N.Plugin, A.A.Plugin, Yu.G.Gasan, H.-B.Fisher, O.A.Plugin // 2 Weimarer Gipstagung, 2627 März 2014, Weimar, Bundesrepublik Deutscland: Tagungsbericht.  Weimar: FIB, BauhausUniversität Weimar, 2014.  N P60.  P.427438.
Flag Counter