ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ПРИКОРДОННОГО ВУЗЛА В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Іgor Vaycheslavovich Berestov Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Valeriy Vaycheslavovich Kuleshov Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Tatyana Timofeevna Berestova Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.172.2017.116716

Ключові слова:

вагон, власник, кордон, оператор, підрозділ, перевезення, станція, система, філія

Анотація

Виконаний аналіз кількості затриманих вагонів з експортними, імпортними та транзитними вантажами, основних причин затримки вагонів на прикордонних передавальних станціях Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за 2015-2016 рр. Розглянуті варіанти покращення взаємодії структурних підрозділів, державних органів контролю на прикордонних передавальних станціях залізничного транспорту. Наведена схема інформаційно-керуючої системи взаємодії в умовах різних компаній-власників рухомого складу. Модель діяльності передавальної станції можна описати ланцюгом Маркова зі зворотною траєкторією з кінцевим часом та трьома станами. 

Посилання

Про Комплексну програму розбудови державного кордону України. Указ Президента України №596/93 16.12.1993 р. Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента №70/99 від 27.01.1999, №963/2009 від 24.11.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/596/93. - Загол. з екрану.

Транспортна стратегія України на період до 2020 року [Електронний ресурс]: [Схвал. розпорядженням КМУ № 1555-р від 16.12.2009 р.]. – Режим доступу: http://www.mintrans.gov.ua/ uk/discussion/15621.html/ 10.12.2009.

Повышение конкурентноспособности железнодорожного транспорта за счет создания транспортно-логистических кластеров [Текст] / Е. С. Алешинский, В. В. Мещеряков, Е. И. Рябовол, И. А. Лапушкин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 5/3 (65). – С. 39-45.

Бутько, Т. В. Подходы к усовершенствованию технологии работы пограничных станций на основе разработки системы поддержки принятых решений [Текст] / Т. В. Бутько, Г. С. Баулина // Наука и прогресс транспорта: Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. – 2008. – Вып. 24. – С. 153-157.

Губарь, М. В. Разработка имитационной модели работы пограничной передаточной станции [Текст] / М. В. Губарь, Е. Н. Кособокова // Актуальные проблемы управления перевозочным процессом: сб. науч. тр. – СПб.: ПГУПС, 2006. – Вып. 6. – С. 58-65.

Данько, М. І. Побудова моделі оцінки інвестицій у залізничну інфраструктуру при взаємодії залізничних адміністрацій та операторів перевезень [Текст] / М. І. Данько, Д. В. Ломотько, В. В. Кулешов // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 134. – С. 7-13.

Данько, Н. И. Разработка организационно-технологической модели управления парком грузовых вагонов разной формы собственности [Текст] / Н. И. Данько, Д. В. Ломотько, В. В. Кулешов // Инновационный транспорт: научно-публицистическое издание. – 2012. – № 4 (5). – С. 8-13.

Кулешов, В. В. Удосконалення технології роботи операторів рухомого складу на передавальних станціях залізниць України [Текст] / В. В. Кулешов // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 150. – С. 35-42.

Кулешов, В. В. Удосконалення інформаційно-керуючих систем передавальних станцій залізниць України в умовах зміни обсягів перевезень [Текст] / В. В. Кулешов, В. Ю. Камишніков, Т. А. Рахманов // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 164. – С. 5-14.

Функционирование систем управления безопасностью движения на железных дорогах Украины и России [Текст] / А. Н. Огарь, Ю. О. Пазойский, А. В. Розсоха [и др.] // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 156. – С. 18-28.

Калашников, В. В. Сложные системы и методы их анализа [Текст] / В. В. Калашников // Новое в жизни, науке, технике. – М.: Знание, 1980. – №9. – 64 с. – [Сер. Математика, кибернетика].

Sathaporn Opasanon, Songyot Kitthamkesorn Border crossing design in light of the ASEAN Economic Community: Simulation based approach // Transport Policy. - Vol. 48, 2016. - Р. 1-12.

Thijs Dewilde, Peter Sels, Dirk Cattrysse, Pieter Vansteenwegen Robust railway station planning: An interaction between routing, timetabling and platforming// Journal of Rail Transport Planning & Management. - Vol. 3, 2013. - Р. 68-77.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-29

Номер

Розділ

Статті