ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ З ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТІ ТА ЇХ УПРОВАДЖЕННЯ У ШВИДКІСНОМУ РУСІ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Віктор Мефодійович Запара Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Віта Олександрівна Оленюк Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ірина Олександрівна Тимошенко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.173.2017.118183

Ключові слова:

технічна специфікація, регламент, інтероперабельність, швидкісний рух, євроінтеграція, імплементація

Анотація

Доведено, що залізниці України в технічному і законодавчому відношенні готові до євроінтеграції в питаннях інтероперабельності, у тому числі у сфері швидкісного і високошвидкісного пасажирського руху. Пропонується для впровадження технічних специфікацій з інтероперабельності на залізницях України інтенсифікувати зусилля всіх причетних структур, що в перспективі дасть змогу залізничному транспорту України наблизитися до європейського рівня.

Посилання

Стратегією розвитку Укрзалізниці передбачено 130-150 млрд грн інвестицій у галузь до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/press_center/up_ to_date_topic/page-60/450386/.

Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-п.

Підтримка інтеграції України до Транс’європейської транспортної мережі ТЄМ-Т: РК.2 Швидкісний залізничний транспорт. Заключний звіт 2.1, 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ten-t.org.ua/ua/.

Босов, А. А. Формирование вариантов рациональной сети линий высокоскоростного движения поездов в Украине [Текст] / А. А. Босов, Г. Н. Кирпа. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2004. – 144 с.

Козак, В. В. Розробка моделі розвитку інтероперабельності міжнародних залізничних транспортних коридорів на стратегічному рівні планування перевезень [Текст] / В. В. Козак, Т. В. Бутько, А. В. Прохорченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. – № 3. – С. 36-41.

Yixiang Yue, Shifeng Wang, Leishan Zhou, Lu Tong, M. Rapik Saat, Optimizing train stopping patterns and schedules for high-speed passenger rail corridors, Transportation Research Part C: Emerging Technologies [Text] Volume 63, February 2016. – P. 126-146. – http://dx.doi.org/10.1016/j.trc.2015.12.007.

Формування моделі розвитку залізничної системи швидкісних перевезень на основі принципів самоорганізації [Текст] / Т. В. Бутько, А. В. Прохорченко, Л. О. Пархоменко [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ": зб. наук. праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2011. – № 54. – С. 67-70.

Запара, Я. В. Дослідження та аналіз причин недостатнього розвитку швидкісного залізничного руху в Україні [Текст] / Я. В. Запара, О. В. Биков // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 58-62.

Аналіз перспектив впровадження високошвидкісного руху в Україні [Текст] / О. В. Лаврухін, О. О. Шапатіна, С. В. Газаєв [та ін.] // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп.  Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 163. – С. 4-10.

Сучасний світовий досвід розвитку високошвидкісного руху пасажирських поїздів та дослідження перспектив його розвитку в Україні [Текст] / О. В. Лаврухін, Д. І. Мкртичьян, О. М. Костєнніков, А. Д. Іващенко // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп.  Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 48-52.

Запара, Я. В. Оптимізація обігу швидкісних і високошвидкісних поїздів на залізницях України [Текст] / Я. В. Запара, А. В. Морозова // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 164. – С. 22-27.

Калашнікова, Т. Ю. Удосконалення інформаційно-керуючої системи залізниць в умовах інтероперабельності [Текст] / Т. Ю. Калашнікова, Є. М. Кушкін, Є. Д. Куценко // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 146. – С. 61-65.

Сіконенко, Г. М. Удосконалення перевезення пасажирів при розвитку залізничного швидкісного руху [Текст] / Г. М. Сіконенко, О. В. Кішко // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 140. – С. 55-59.

Розсоха, О. В. Моделювання пасажирських поїздопотоків високошвидкісних залізничних магістралей [Текст] / О. В. Розсоха, В. М. Солонець // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 5-13.

Cheng. Y. High-speed rail networks, economic integration and regional specialization in China and Europe [Text] / Yuk-shing Cheng, Becky P.Y. Loo, Roger Vickerman // Travel Behaviour and Society, Volume 2, Issue 1, January 2015. – P. 1-14.

Clewlow, R. The impact of high-speed rail and low-cost carriers on European air passenger traffic [Text] / Regina R. Clewlow, Joseph M. Sussman, Hamsa Balakrishnan // Transport Policy, Volume 33, May 2014. – P. 136-143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-11

Номер

Розділ

Статті