DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.173.2017.118241

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКОЇ СТАНЦІЇ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ПОЇЗДІВ У КРУПНОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ ВУЗЛІ

Олександр Миколайович Огар, Микола Сергійович Кужавський, Євген Миколайович Кузнецов, Максим Володимирович Наумов

Анотація


Проаналізовано наукові підходи щодо розрахунку та оптимізації параметрів високошвидкісних магістралей. Визначено координати станцій метрополітену, центрів бізнесу, населеності і пам’яток крупного мегаполісу, координати розрахункових точок його вулиць і проспектів з інтенсивним рухом транспорту та координати точок входу залізничних ліній у місто. Розраховано вагові коефіцієнти цільової функції. Визначено раціональне місце розташування пасажирської станції для обслуговування високошвидкісних поїздів у залізничному вузлі. 

Ключові слова


пасажирська станція, високошвидкісні магістралі, поїзд, вузол, обслуговування, розміщення, модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдуллаев, И. С. Обоснование мероприятий по увеличению пропускной способности пассажирских станций [Текст] : дис. … канд. техн. наук 05.22.08 / И. С. Абдуллаев. – М., 2016. – 181 с.

Бутько, Т. В. Удосконалення підходів щодо розвитку швидкісного і високошвидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України [Текст] / Т. В. Бутько, Л. О. Пархоменко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків, 2014. – Вип. 4. – С. 14.

Переселенков, Г. С. Высокоскоростные железные дороги и надежность пассажирских перевозок [Текст] / Г. С. Переселенков // Развитие системы пассажирских сообщений. – М.: Наука, 1984. – С. 135-148.

Розсоха, О. В. Моделювання пасажирських поїздопотоків високошвидкісних залізничних магістралей [Текст] / О. В. Розсоха, В. М. Солонець // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 5-13.

Espinosa-Aranda J. High-speed railway scheduling based on user preferences [Text] / J. Espinosa-Aranda [et al.] // European Journal of Operational Research. – 2015, November. – Vol. 246. – P. 772 – 786.

Kanafani, A. The Economics of Speed – Assessing the performance of High Speed Rail in Intermodal Transportation / A. Kanafani, R. Wang, A. Griffin // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 8th International Conference on Traffic and Transportation Studies (ICTTS 2012). – Elsevier Ltd, 2012. – Vol. 43. – P. 692-708. – Режим доступу: https://doi.org/10.1016/ j.sbspro.2012.04.143

Clewlow, R. R. The impact of high-speed rail and low-cost carriers on European air passenger traffic [Text] / R. R. Clewlow, J. M. Sussman, H. Balakrishnan // Transport Policy. – 2014. – Vol. 33. – P. 136-143.

Огар, О. М. Математична модель визначення раціонального місця розташування пасажирської станції для обслуговування високошвидкісних поїздів у крупному залізничному вузлі [Текст] / О. М. Огар, М. С. Дребот, А. Б. Мумінов // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 166. – С. 23-30.

Хамханова, Д. Н. Теоретические основы обеспечения единства экспертных измерений [Текст] / Д. Н. Хамханова. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2006. – 170 с.
Flag Counter