DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.173.2017.118244

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УТРИМАННЯ ЛОКОМОТИВІВ

Юрій Миколайович Дацун, Сергій Миколайович Риндич

Анотація


У статті проводиться визначення індивідуальних стратегій утримання вузлів тепловозів ЧМЕ3 шляхом нечіткої класифікації. Результати вказують на те, що в нинішніх умовах майже не існує альтернативи планово-попереджувальній стратегії утримання. Це пояснюється низьким рівнем контролепридатності вузлів локомотивів та рівнем оснащеності локомотиворемонтних виробництв. Удосконалення системи утримання можливе після якісних змін в галузі отримання та обробки даних щодо фактичного технічного стану та напрацювання вузлів локомотивів.


Ключові слова


локомотив, вузол, система утримання, ремонт, стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення про планово-попереджувальну систему ремонту і технічного обслуговування тягового рухомого складу [Текст]: наказ №-429-Ц/Од від 15.10.2015 р. – К: Укрзалізниця, 2015. – 23 с.

Tartakovskyi E., Ustenko O., Puzyr V., Datsun Y. Systems Approach to the Organization of Locomotive Maintenance on Ukraine Railways / E. Tartakovskyi, O. Ustenko, V. Puzyr, Y. Datsun // Rail Transport — Systems Approach / Ed. A. Sładkowski. – Cham: Springer, 2017. pp. 217-239. doi: 10.1007/978-3-319-51502-1_5.

Dou F., Zhou W., Long Z. A maintenance strategy for urban maglev train based on RCM/ F. Dou, W. Zhou and Z. Long// IEEE International Conference on Information and Automation (ICIA). – Hailar, 2014. – p. 1244-1249. doi: 10.1109/ICInfA.2014.6932839.

Su R., Zhou L., Tang J. Locomotive Schedule Optimization for Da-qin Heavy Haul Railway [Text] / R. Su, L. Zhou, J. Tang // Mathematical Problems in Engineering. – Vol. 2015. – Р. 14. doi:10.1155/2015/607376.

Дацун, Ю. М. Дослідження роботи нечіткого класифікатора визначення стратегій технічного обслуговування та ремонту вузлів локомотивів [Текст] / Ю. М. Дацун // Залізничний транспорт України. – 2015. – №5. – С. 51-54.

Дацун, Ю. Н. Выбор стратегии технического обслуживания и ремонта локомотивов на основе методов нечеткой логики [Текст] / Ю. Н. Дацун // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк: СНУ, 2015. – №1 (218). – С. 77-80.

Дацун, Ю. Оцінка рівня відповідності локомотиворемонтного виробництва [Електронний ресурс] / Ю. Дацун // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2017. – № 3(69). – Режим доступу: doi: 10.15802/stp2017/103937.

ЦТ-0162. Положення з атестації підприємств з обслуговування та ремонту тягового рухомого складу [Текст]: затв. держ. адміністр. залізн. трансп. України. 10.10.2007 р. – К.: Укрзалізниця, 2007. – 244 с.
Flag Counter