DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.173.2017.118305

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ СУПУТНИКОВОЇ НАВІГАЦІЇ ПРИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ШВИДКІСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Валерій Вячеславович Кулешов, Ганна Василівна Шаповал, Антон Валерійович Кулешов, Сергій Олександрович Громов, Євгенія Миколаївна Лисенко

Анотація


Розглянуто впровадження на залізничному транспорті України «Автоматизованого робочого місця ведення контрольних GPS-точок» (АРМ РКТ) для роботи з множиною контрольних точок, за якими здійснюється прив’язка геодезичного місцезнаходження рухомих одиниць до об’єктів інфраструктури залізничної мережі в умовах розвитку систем супутникової навігації. У зв’язку зі змінами в роботі пасажирського комплексу при швидкісних перевезеннях для зручності навігації користувачів залізничних послуг запропоновано додатковий комплекс господарських об’єктів. Розроблений комплекс моделей тривалості відправлення на напрямок, обіг пасажирського швидкісного поїзда, потрібної кількості составів пасажирського швидкісного поїзда власності оператора вагонів. Запропонована технологія забезпечує скорочення тривалості знаходження вагонів на станції, тобто має ресурсозберігаючу спрямованість. 


Ключові слова


вагон, навігація, модель, пасажир, перевезення, станція, супутник, система, технологія, точки

Повний текст:

PDF

Посилання


Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС) с изменениями и дополнениями на 1 мая 2017 года (действует с 1 ноября 1951 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.uz.gov.ua/passengers/smps/. – Загл. с экрана.

Концепція Державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005-2015 роки (Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 979-р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine.uapravo.net/data/base23/ukr23446.htm. – Загол. з екрану.

Єдина автоматизована система керування вантажними перевезеннями Укрзалізниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki. – Загол. з екрану.

Берестов, І. В. Вибір раціональної технології обслуговування составів у пасажирському комплексі [Текст] / І. В. Берестов, Г. В. Шаповал, Ю. В. Валуйська // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип.137. – С. 46-54.

Калашнікова, Т. Ю. Удосконалення інформаційно-керуючої системи залізниць в умовах інтероперабельності [Текст] / Т.Ю. Калашнікова, Є.М. Кушкін, Є.Д. Куценко // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 146. – С. 61-65.

Кулешов, В. В. Удосконалення автоматизованих систем пасажирського комплексу при швидкісних перевезеннях в умовах розвитку інформатизації [Текст]/ В. В. Кулешов, Д. М. Чеботарьов // Вагонный парк: міжнародний професійний журнал. – Харків: Залізничне видавництво «Рухомий склад», 2017. – № 3-4 (120-121). – С. 44-48.

Кулешов, В. В. Удосконалення інформаційної технології роботи з вагонами різних форм власності з метою оптимізації пропускної спроможності залізничних транспортних систем [Текст] / В. В. Кулешов // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 124. – С. 83-90.

Кулешов, В. В. Удосконалення моделі пасажирського комплексу при швидкісних перевезеннях в умовах розвитку систем супутникової навігації [Текст] / В. В. Кулешов, А. В. Кулешов, М. В. Мазур // Локомотив-Інформ: міжнародний професійний журнал. – Харків: Залізничне видавництво «Рухомий склад», 2017. – № 7-8(133-134). – С. 50-54.

Лючков, Д. С. Анализ внедрения скоростного железнодорожного движения в Украине [Текст] / Д. С. Лючков, Ю. Л. Бердник // Вагонный парк. – 2010. – № 12. – С. 28-30.

Розсоха, О. В. Моделювання пасажирських поїздопотоків високошвидкісних залізничних магістралей [Текст] / О. В. Розсоха, В. М. Солонець // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 5-13.

Дослідження функціонування пасажирської станції на основі теорії систем [Текст] / О. М. Ходаківський О. М. Огар, Т. Ю. Калашнікова, Ю. В. Хоменко // Зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – Вип. 8. – С. 69-73.

Newman, M. The structure and function of complex networks. SIAM Review, 2003. – 45. – Р. 167-256.

Hugo M. Repolho, Richard L. Church, António P. Antunes. Optimizing station location and fleet composition for a high-speed rail line// Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. - Vol. 93, 2016. - P. 437-452.

Roger Vickerman. High-speed rail and regional development: the case of intermediate stations// Journal of Transport Geography. - Vol. 42, 2015. - P. 157-165.
Flag Counter