ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМАХ НЕТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Автор(и)

  • Oleksandr Danylovych Suprun Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Oleksandr Ivanovyvch Semenenko Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Yuriy Oleksandrovivch Semenenko Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.175.2018.127046

Ключові слова:

установка гарантованого живлення, тягова підстанція, нетягове електропостачання, суміщена електрична машина, розподільний пристрій, якість електроенергії

Анотація

У статті вирішується завдання підвищення енергетичної ефективності в системах нетягового електропостачання шляхом інтегрування дизель-інерційної установки гарантованого живлення в систему електропостачання тягових підстанцій.

Розроблено схему дизель-інерційної УГЖ на базі суміщеної асинхронізованої електричної машини з різною кількістю витків статорних обмоток. Запропонована система електропостачання ВЛ СЦБ з використанням комбінованої установки дозволяє забезпечити підвищення якості електричної енергії, яка вимагається на шинах живлення ВЛ СЦБ при коливаннях і вимиканнях напруги на шинах РП 10 кВ підстанції.

Запропоновано способи забезпечення якісного електропостачання електроприймачів, засновані на адаптивному керуванні системою при зміні напруги мережевого вводу до її зникнення. Дослідження перехідних процесів УГЖ здійснено в прикладному пакеті моделювання MATLAB & Simulink.

Посилання

Марикин, А. Н. Новые технологии в сооружении и реконструкции тяговых подстанций [Текст] / А. Н. Марикин, А. В. Мизинцев. – М. : Маршрут, 2008. – 220 с.

Кононов, Б. Т. Основы теории дизель-инерционных установок гарантированного питания [Текст] : дисс… д-ра техн. наук / Б. Т. Кононов. – Харьков : ХВВКИУ РВ, 1989. – 204 с.

Лущик, В. Д. Совмещенные электрические машины и аппараты [Текст] / В. Д. Лущик. – К. : Техника, 1993. – 203 с.

Быков, Е. А. Разработка принципов построения систем гарантированного электроснабжения промышленных предприятий [Текст] : дисс. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Е. А. Быков. – М. :, 2005. – 137 c.

Правила улаштування системи тягового електропостачання залізниць України [Текст] : ЦЕ-0009. – К., 2005. – 80 с.

Шакарян, Ю. Г. Вопросы теории синхронной машины с двумя системами статорных обмоток [Текст] / Ю. Г. Шакарян // Электричество. – 1996. – № 11. – С. 45-52.

Кривцов, В. С. Неисчерпаемая энергия [Текст] : учебник / В. С. Кривцов, А. М. Олейников, А. И. Яковлев. – Харьков : Нац. аэрокосм.ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. – Ч. 1. – 400 с.

Кривцов, В. С. Неисчерпаемая энергия [Текст] : учебник / В. С. Кривцов, А. М. Олейников, А. И. Яковлев. – Харьков : Нац. аэрокосм.ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2004. – Ч. 2. – 519 с.

Система безперебойного электроснабжения [Текст] : а.с. № 1677778 СССР, МКИ H 02 J 9/06 / Виксман А. С., Кононов Б. Т., Лысенко М. П., Супрун А. Д. – № 4655969/07; заявл. 27.02.1989; опубл.15.09.1991, Бюл. № 34. – 6 с.

Супрун, О. Д. Дослідження перехідних режимів роботи установок гарантованого живлення блочно-модульних тягових підстанцій [Текст] / О. Д. Супрун, О. В. Коваленко // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 153. – С. 66–99.

Супрун, О. Д. Дослідження аварійних режимів роботи агрегатів безперебійного живлення блочно-модульних тягових підстанцій [Текст] / О. Д. Супрун, Ю. О. Семененко // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 165. – С. 77–84.

Супрун, О. Д. До питання впровадження джерел безперпебійного живлення на тягових підстанціях при швидкісному русі [Текст] / О. Д. Супрун, Ю. О. Семененко, О. В. Ушкалов // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 169. – С. 129–141.

The DTT device: Power supplies and electrical distribution system [Text] / A. Lampasi [et al.] // Fusion Engineering and Design. – 2017, January.

Offset-Free Model Predictive Control for Output Voltage Regulation of Three-Phase Inverter for Uninterruptible Power Supply Applications [Text] / Seok-Kyoon Kim, Chang Reung Park, Young Il Lee // IFAC Proceedings Volumes. – 2014. – Vol. 47. – P. 129-134.

Integrated modelling of variable renewable energy-based power supply in Europe [Text] / H. C. Gils [et al.] // Energy. – 2017, January. – Vol. 123. – P. 173-188.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Номер

Розділ

Статті