ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ З ОПТИМІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛО- І ТРУДОВИТРАТ ПРИ АНКЕРОУСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБОТАХ З ВИКОРИСТАННЯМ АКРИЛОВИХ КОМПОЗИЦІЙ

Автор(и)

  • N. Zolotova Харківський національний університет міського господарства імені А. М. Бекетова, Ukraine
  • V. О. Sklyarov Харківський національний університет міського господарства імені А. М. Бекетова, Ukraine
  • О. Suprun Харківський національний університет міського господарства імені А. М. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.175.2018.127162

Ключові слова:

анкер, клейовий склад, акрилова композиція, організаційно-технологічне рішення, технологічні параметри

Анотація

Наведено результати дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на тривалість встановлення в бетоні хімічних анкерів з використанням акрилових композицій і умов виконання робіт, зокрема вибір найбільш оптимального обладнання.

Посилання

Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності [Текст] : ДСТУ Б В.2.7-170:2008.  [Чинний з 2009-07-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009.  38 с. – (Національний стандарт України).

Гончаренко, Д. Ф. Методы формирования инженерной подготовки реконструкции промышленных предприятий [Текст] : дисс… д-ра техн. наук : спец. 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / Д. Ф. Гончаренко. – М. : МИСИ, 1991. – 495 с.

Золотова, Н. М. Акриловая композиция для анкероустановочных работ [Текст] / Н. М. Золотова, О. Ю. Супрун // Будівельний журнал. – 2016. – № 5-6 (123-124). – С. 84.

Золотов, М. С. Влияние различных факторов на вязкость акрилового компаунда [Текст] / М. С. Золотов, О. Ю. Супрун, А. Х. Дауд // Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства : матеріали IV Міжнар. наук.-техн. інтернет-конф., 25 лист. – 25 груд. 2014 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 93-96.

Золотов, М. С. Механизация анкероустановочных работ в строительстве [Текст] / М. С. Золотов, О. Ю. Супрун, А. Х. Дауд // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. – Рівне : Нац. ун-т водного госп. та природокористування, 2014. – Вип. 29. – С. 654-661.

Золотова, Н. М. Влияние вязкости акрилового компаунда на эффективность заделки анкерных болтов на акриловых клеях в бетон [Текст] / Н. М. Золотова, О. Ю. Супрун // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХНУБА: ХОТВ АБУ, 2015. – Вип. 4(82). – С. 86-89.

Избаш, М. Ю. Подбор рационального состава фибробетонной смеси [Текст] / М. Ю. Избаш, Ф. И. Казимагомедов // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХНУБА: ХОТВ АБУ, 2013. – Вип. 72. – С. 220224.

Менейлюк, А. И. Современные технологии в строительстве [Текст] / А. И. Менейлюк, В. С. Дорофеев, Л. Е. Лукашенко [и др.]. – 3-е изд., доп. и перераб. – К. : Освіта України, 2011. – 534 с.

Скляров, В. О. Применение клеевых анкеров при прокладке трассы воздушной линии электропередач и монтаже опор на готовых фундаментах [Текст] / В. О. Скляров, Н. М. Золотова // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – 2016. – Вип. 33. – С. 269-276.

Супрун, О. Ю. Прогнозування параметрів процесу встановлення в бетоні анкерів на акрилових композиціях [Текст] / О. Ю. Супрун // International scientific journal. – 2016. – № 10. – С. 20-28.

Анкерні болти : конструкція, розрахунок, проектування, технологія влаштування [Текст] : навч. посібник / Л. М. Шутенко, М. С. Золотов, В. О. Скляров, Н. М. Золотова. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 204 с.

Акрилова композиція для кріплення анкерних болтів [Текст] : пат. №88250 Україна / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов С. М., Волювач В. С., Золотова Н. М. – опубл. 25.09.2009, Бюл. № 18.

Zolotova, N. Technological parameters definition influencing of anchor screw-bolts application on acrylic adhesives [Text] / N. Zolotova, O. Suprun // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. - Košice, Slovakia : ASMB, 2015. – Vol. 3. – № 4. – P. 148-150.

Barnat, J. The Shear Strength of Epoxy Adhesive Used for Chemical Anchors [Text] / J. Barnat, M. Bajer // Advanced Materials Research. – 2015. – Vol. 1122. – P. 278-281.

Grosser, Ph. A Field Study of Adhesive Anchor Installations : Theory and practice [Text] / Ph. Grosser, W. Fuchs, R. Eligehausen // Concrete international. – 2011. – Vol. 1. – Р. 57-63.

Rizzo, Р. Acoustic Emission Monitoring of Chemically Bonded Anchors [Text] / P. Rizzo, A. Spada, S. Degala, G. Giambanco // Journal of Nondestructive Evaluation. – 2010. – Vol. 29. – Issue 1. – Р. 49–61.

Xin, Fan. Performance of redispersible polymer powders in wall coatings [Text] / Xin Fan, Lin Niu // Journal of Adhesion Science and Technology. – Dec/2014. – 29 (4). – Р. 296-307

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-28

Номер

Розділ

Статті