ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ДВОПРОЛЬОТНИХ НЕРОЗРІЗНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ЗА ДІЇ МАЛОЦИКЛОВИХ ПОВТОРНИХ І ЗНАКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Автор(и)

  • Hryhoriy Kharytonovych Masyuk Національний університет водного господарства та інженерних споруд, Ukraine
  • Olexandr Vitaliyovych Yushchuk Національний університет водного господарства та інженерних споруд, Ukraine
  • Olexandr Andriyovych Shaidyuk Національний університет водного господарства та інженерних споруд, Ukraine
  • Sergyi Ivanovych Dzyubak Національний університет водного господарства та інженерних споруд, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.175.2018.127172

Ключові слова:

залізобетонні двопрольотні балки, малоциклові повторні і знакозмінні навантаження, несуча здатність

Анотація

Наведено результати випробувань двопрольотних нерозірзних залізобетонних балок за дії малоциклових повторних і знакозмінних навантажень, у яких виявлено особливості зміни опорних реакцій, згинальних моментів і деформацій бетону та арматури. Установлено, що процес зміни вказаних параметрів стабілізується на 5-6 циклах навантаження. Результати випробувань показали, що малоциклові повторні і знакозмінні навантаження впливають на несучу здатність, зменшуючи її порівняно з однозначним статичним навантаженням.

Посилання

Масюк, Г. Х. Експериментальні дослідження перерозподілу зусиль в двох пролітних нерозрізних залізобетонних балках при повторних навантаженнях [Текст] / Г. Х. Масюк, В. Є. Бабич // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. – Рівне : УДУВГП, 2002. – Вип. 4(17). – С. 165-173.

Бабич, В. Є. Напружено-деформований стан нерозрізних залізобетонних балок з урахуванням повної діаграми деформування бетону [Текст] / В. Є. Бабич // Наук. вісник буд-ва. – Харків : ХТУБА, 1999. – Вип. 7. – С. 101-107.

Масюк, Г. Х. Розрахунок міцності нормальних перерізів нерозрізних залізобетонних балок при повторних навантаженнях на основі деформаційної моделі [Текст] / Г. Х. Масюк, В. Є. Бабич // Будівельні конструкції : міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць. – К. : НДІБК, 2004. – С. 659-664.

Бабич, В. Є. Особливості роботи нерозрізних залізобетонних балок, армованих сталлю без площадки текучості, з урахуванням повторних навантажень [Текст] / В. Є. Бабич // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне : УДУВГП, 2002. – Вип. 8. – С. 47-55.

Савицький, В. В. Експериментальні дослідження прогинів та ширин розкриття тріщин у збірно-монолітних нерозрізних залізобетонних балках при дії повторних навантажень [Текст] / В. В. Савицький // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне : УДУВГП, 2003. – Вип. 9. – С. 303-310.

Бабич, Є. М. Удосконалення розрахунку нерозрізних залізобетонних балок з використанням деформаційної моделі нормальних перерізів [Текст] / Є. М. Бабич, В. Є. Бабич // Таврійський наук. зб. – Херсон, 1999. – Вип. 11, ч. 3. – С. 18-24.

Бабич, Є. М. Міцність і деформативність важкого бетону при малоцикловому стисненні [Текст] / Є. М. Бабич, Н. І. Ільчук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне : УДУВГП, 2003. – Вип. 9. – С. 166-123.

Дорофеев, В. С. Прочность, трещиностойкость и деформативность неразрезних железобетонных балок [Текст] / В. С. Дорофеев, В. М. Карпюк, Е. Н. Крантовская. – Одесса : Эвен, 2010. – 175 с.

Дорофеєв, В. С. Розрахунок міцності нерозрізних балок з використанням деформативної моделі [Текст] / В. С. Дорофеєв, В. М. Карпюк, О. М. Крантовська // Механіка руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: зб. наук. праць. – Львів : Каменяр, 2007. – Вип. 7. – С. 223-237.

Дорофеєв, В. С. Тріщиностійкість нерозрізних балок [Текст] / В. С. Дорофеєв, В. М. Карпюк, О. М. Крантовська // Теорія і практика будівництва: Вісник нац. унів-ту «Львівська політехніка». – Львів, 2007. – № 600. – С. 92-100.

Прочность наклонных сечений неразрезных железобетонных балок [Текст] / В. С. Дорофеев, В. М. Карпюк, Е. Н. Крантовская [и др.] // Вісник ОДАБА. – Одеса, 2006. – Вип. 24. – С. 85-94.

Дорофеев, В. С. Основные параметры несущей способности наклонных сечений неразрезных железобетонных балок в местах смены знака и величины изгибающего момента [Текст] / В. С. Дорофеев, В. М. Карпюк, Е. Н. Крантовская // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2007. – Вип. 15. – С. 150-160.

Особенности напряженно-деформированного состояния неразрезных железобетон-ных балок и расчета прочности наклонных сечений [Текст] / В. С. Дорофеев, В. М. Карпюк, Е. Н. Крантовская, Ф. Р. Карпюк // Будівельні конструкції: міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць (будівництво). – К. : НДІБК, 2010. – Вип. 73. – С. 151-163.

Деформативность материалов неразрезных железобетонных [Текст] / В. С. Дорофеев, В. М. Карпюк, Е. Н. Крантовская, А. М. Бреднёв // Вісник ОДАБА. – Одеса, 2010. – Вип. 38. – С. 246-254.

Дорофеев, В. С. Расчет прогибов неразрезних железобетонных балок [Текст] / В. С. Дорофеев, В. М. Карпюк, Е. Н. Крантовская // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. 20. – С. 193-204.

Розрахунок міцності похилих перерізів нерозрізних залізобетонних балок [Текст] / В. С. Дорофеєв, В. М. Карпюк, О. М. Крантовська, М. М. Петров // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі то споруди: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2009. – Вип. 19. – С. 138-139.

Дорофеев, В. С. Напряженное состояние продольной арматуры и перераспределе-ние изгибающих моментов в неразрезных железобетонных балках [Текст] / В. С. Дорофеев, В. М. Карпюк, Е. Н. Крантовская // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2011. – Вип. 21. – С. 2015-223.

ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення [Текст]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 97 с.

ДСТУ Б.В.2.6-156. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції із важкого бетону. Правила проектування [Текст]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2011. – 118 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-28

Номер

Розділ

Статті