DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.174.2017.127573

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПАСІВ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УТРИМАННЯ ТЕПЛОВОЗІВ

Tatyana Olxovska

Анотація


 

У статті розглянуті питання формування запасів запасних частин для обслуговування тепловозів, які дозволяють якісно оцінювати їх рівень з погляду теорії масового обслуговування. На основі отриманих даних запропонований метод розрахунку для визначення раціонального кількісного розміру запасних частин, які можна відремонтувати, й таких, які можна тільки утилізувати. Створено номограми залежностей, які враховують імовірність відмов і час поповнення деталей, що вийшли з ладу, які практично дають можливість обслуговуючому персоналу оперативно визначати потрібну кількість запасних частин того або іншого типу й формувати на цій основі їх відповідний запас.


Ключові слова


деталі, запас, відмова, потік, система, тепловоз, елемент

Повний текст:

PDF

Посилання


Бержанір, І. А. Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів [Текст] / І. А. Бержанір, Т. А. Демченко // Економічний простір. – 2016. - № 107. – С. 161-168.

Бродецкий, Г. Л. Управление запасами [Текст] / Г. Л. Бродецкий. – М.: Эксмо, 2008. – 352 с.

Букан, Дж. Научное управление запасами [Текст] / Дж. Букан, Э. Кенигсберг. – М.: Наука, 1967. – 424 с.

Бутинця, Ф. Ф. Економічний аналіз [Текст] : навч. посібник / Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП "Рута", 2003. – 680 с.

Галушка, З. І. Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посібник / З. І. Галушка, І. Ф. Комарницький. – Чернівці: Рута, 2006. – 248 с.

Кислий, В. М. Логістика. Теорія та практика [Текст] : навч. посібник / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

Крикавський, Є. В. Логістичне управління [Текст] : підручник / Є. В. Крикавський. – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2005. – 684 с.

Лукинский, В. С. Модели и методы теории логистики [Текст] : учебник / В. С. Лукинский. – М.: "Питер", 2003. – 176 с.

Оспіщев, В. І. Вступ до спеціальності "Логістика" [Текст] : навч. посібник / В. І. Оспіщев. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 106 с.

Прокопенко, І. Ф. Методика та методологія економічного аналізу [Текст] : навч. посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.

Савицька, Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] / Г.В.Савицька. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

Сакович, В. А. Модели управления запасами [Текст] : учеб. пособие / В. А. Сакович. – Минск: Наука и техника, 1986. – 319 с.

Тридід, О. М. Логістика [Текст] : навч. посібник / О. М. Тридід, С. В. Азаренкова, С. В. Мішина. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

Четвергов, В. А. Надежность локомотивов [Текст] / В. А. Четвергов, А. Д. Пузанков. – М.: Маршрут, 2003. – 415 с.

Alem D., Alistair C., Moreno A. Stochastic network models for logistics planning in disaster relief [Text] // European Journal of Operational Research. – Vol. 255, Issue 1, 16 November 2016. – P. 187-206.

Chen W., Guinet A., Ruiz A. Modeling the logistics response to a bioterrorist anthrax attack [Text] // European Journal of Operational Research. – Vol. 254, Issue 2, October 2016. – P. 458-471.

Dube N., Van der Vaart T., Teunter, R. Host government impact on the logistics performance of international humanitarian organizations [Text] // Journal of Operations Management. – Vol. 47–48, November 2016. – P. 44-57.

Kwesi-Buor J., Menachof D., Talas R. Scenario analysis and disaster preparedness for port and maritime logistics risk management [Text] // Accident Analysis & Prevention, In press, corrected proof, Available online 1 August 2016.

Oualid Kherbash, Marian Liviu Mocan. A Review of Logistics and Transport Sector as a Factor of Globalization [Text] // Procedia Economics and Finance. – Vol. 27, 2015. – P. 42-47.

Sami B., Márquez-Ramos L., Inmaculada M. Relationship between logistics infrastructure and trade: Evidence from Spanish regional exports [Text] // Transportation Research Part A: Policy and Practice. – Vol. 72, February 2015. – P. 47-61.

Teodor G., Crainic G. Montreuil B. Physical internet enabled Hyperco nnected City Logistics [Text] // Transportation Research Procedia. – Vol. 12, 2016. – P. 383-398.
Flag Counter