ВЕРИФІКАЦІЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ КОЛОН ПОРІВНЯНО З БУДІВЕЛЬНИМИ НОРМАМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Е. І. Galagurya канд. техн. наук, доцент кафедри будівельної механіки та гідравліки Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine
  • М. О. Kovalov канд. техн. наук, доцент кафедри будівельної механіки та гідравліки Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine
  • L. B. Kravtsiv канд. техн. наук, доцент кафедри будівельної механіки та гідравліки Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine
  • І. V. Buchenok студент будівельного факультету Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.177.2018.136577

Ключові слова:

колона, позацентровий стиск, граничне навантаження, небезпечний переріз, прогин

Анотація

У статті наведено верифікацію розрахунку позацентрово стиснутих колон порівняно з будівельними нормами України. Розрахунок колон довжиною 3 і 6 м виконувався для трьох розрахункових схем: колона, жорстко закріплена знизу, шарнірно обіперта зверху та навантажена ексцентрично прикладеною силою на верхньому торці; колона, жорстко закріплена знизу, навантажена на вільному кінці ексцентрично прикладеною силою; колона, шарнірно закріплена, навантажена на верхньому торці ексцентрично прикладеною поздовжньою силою. Граничне навантаження визначалося методом безпосереднього інтегрування. Отримані результати з похибкою до 19 % свідчать про можливість застосування запропонованих формул.

Посилання

Чихладзе, Э. Д. Расчёт сталебетонных элементов прямоугольного сечения на прочность при внецентренном сжатии и изгибе [Текст] / Э. Д. Чихладзе // Тр. ХИИТа. − 1993. − Вып. 21. – С. 23−25.

Чихладзе, Э. Д. Расчёт сталебетонных элементов прямоугольного сечения на прочность при внецентренном сжатии и изгибе [Текст] / Э. Д. Чихладзе, А. Д. Арсланханов // Строительство : Известия вузов. − 1992. − № 1. – С. 6−10.

Основы расчета и проектирования комбинированных и сталебетонных конструкций [Текст] / Э. Д. Чихладзе, Г. Л. Ватуля, Ю. П. Китов [и др.]; под ред Э. Д. Чихладзе. – К. : Транспорт Украины, 2006. – 136 с.

Особенности расчета критической силы для внецентренно-сжатых колон [Текст] / Е. И. Галагуря, М. А. Ковалёв, Л. Б. Кравцив // Вісник ОДАБА. – Одеса : Атлант, 2016. – Вип. 63. – С. 32–37.

Determination of the critical load of eccentrically compressed columns by the second group of limit states [Теxt] / E. Galagurya, M. Kovalov, L. Kravtsiv, I. Bychenok // Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. - Volume 107, 00050 (2017).

Сталеві конструкції. Норми проектування [Текст] : ДБН В.2.6-198:2014. – Офіц. вид. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 205 с.

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування [Текст] : ДСТУ Б В.1.2-3:2006. – Офіц. вид. – К.: МІНБУД УКРАЇНИ, 2006. – 9 с.

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ [Текст] : ДБН В.1.2-14-2009. – Офіц. вид. – К.: МінРЕГІОНбуд України, 2009. – 24 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-05

Номер

Розділ

Статті