DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.178.2018.138608

МОДУЛЬНО-ДЕКОМПОЗИЦІЙНИЙ ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТЯГОВИХ ПРИВОДІВ

Andriy Pavshenko, Sergiy Bobritskiy, Vladimir Gromov

Анотація


Проведено аналіз несправностей основних модулів конструкції тягового та моторвагонного рухомого складу. Обґрунтовано актуальність проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на удосконалення конструкцій існуючих тягових приводів з метою підвищення їх надійності. Досліджено існуючі підходи до класифікації тягових приводів. Подано новий модульно-декомпозиційний опис конструкції тягових приводів, який дає змогу розглядати окремі конструктивні елементи, що входять до складу основних модулів. Наведено приклад застосування запропонованого опису при аналізі несправностей елементів тягового привода моторвагонного рухомого складу.


Ключові слова


тяговий привод, модульно-декомпозиційна схема, конструкційні елементи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бирюков, И. В. Тяговые передачи электроподвижного состава железных дорог [Текст] / И. В. Бирюков, А. И. Беляев, Е. К. Рыбников. – М. : Транспорт, 1986. – 256 с.

ChengWang, Shou-renWang, Gao-qiWang. A method for calculating gear meshing efficiency by measured data from gear test machine [Text] // Measurement. – 2018. – Vol. 119. – P. 97–101.

Шацилло, А. А. Тяговый привод электроподвижного состава [Текст] / А. А. Шацилло. – М. : Транспорт, 1961. – 222 с.

Калихович, В. Н. Тяговые приводы локомотивов: устройство, обслуживание, ремонт [Текст] / В. Н. Калихович. – М. : Транспорт, 1983. – 111 с.

Медель, В. Б. Подвижной состав электрических железных дорог. Конструкция и динамика [Текст] / В. Б. Медель. – М. : Транспорт, 1974. – 232 с.

Мороз, В. І. Новий підхід до класифікації тягових приводів рухомого складу залізниць [Текст] / В. І. Мороз, О. В. Братченко, С. В. Бобрицький // Зб. наук. праць ДонІЗТ. – Донецьк, 2012. – Вип. 29. – С. 162-166.

Мороз, В. І. Основи конструювання і САПР [Текст] : навч. посібник / В. І. Мороз, О. В. Братченко, В. В. Ліньков. – Харків : Нове слово, 2003. – 194 с.

Братченко, О. В. Блочно-ієрархічне описання конструкції енергетичних установок сучасних тепловозів [Текст] / О. В. Братченко // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 143. – С. 47-54.

Цукало, П. В. Электропоезда ЭР2 и ЭР2Р [Текст] / П. В. Цукало, Н. Г. Ерошкин. – М. : Транспорт, 1986. – 359 с.
Flag Counter