ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ РОЗПОРУ КОЛІЇ ЗІ СКРІПЛЕННЯМИ ТИПУ КБ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ШИРИНИ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ

Автор(и)

  • Vadim Novikov старш. викладач кафедри нарисної геометрії і комп'ютерної графіки Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine
  • Sergiy Panchenko д-р техн. наук, професор кафедри автоматики та комп'ютерного телекерування рухом поїздів Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine
  • Olexiy Skoryk канд. техн. наук, доцент кафедри колії і колійного господарства Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.178.2018.138626

Ключові слова:

небезпечна ширина рейкової колії, залізобетонні шпали, скріплення типу КБ, вантажонапруженість, рейкові пліті

Анотація

У чинному нормативному документі Укрзалізниці – Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України найбільша допустима величина ширини рейкової колії складає 1548 мм, яку було науково обґрунтовано лише для використання як підрейкової основи дерев’яних шпал через можливість виникання за певних умов провалювання коліс рухомого складу, розкантування рейок через наявність можливості висмикування шурупів. Але при улаштуванні колії із залізобетонними шпалами, розкантування рейок неможливе через жорстке болтове притиснення підкладок до шпал та рейок. За наявності на рейках у безстиковій колії із залізобетонними шпалами значних розмірів бічного зносу або корозійних ушкоджень металевих підкладок у зоні кріплення закладних болтів, визначене значення небезпечної ширини рейкової колії є заниженим та економічно недоцільним через необхідність передчасної заміни рейкових плітей. Тому виникає необхідність уточнення та обґрунтування максимально допустимої величини ширини рейкової колії з підрейковою основою на залізобетонних шпалах. Для досягнення цієї мети необхідним є проведення експериментальних досліджень з найгіршими реальними умовами притиснення рейок до шпал. На основі аналізу попередніх досліджень провідних вчених і науково-дослідних організацій залізничного транспорту поставлено та вирішено актуальну наукову задачу визначення максимальної небезпечної ширини рейкової колії з залізобетонними шпалами та скріпленням типу КБ, з урахуванням одночасної дії бічної сили і сили розпору колії, а так само з урахуванням усіх відомих допусків і факторів впливу в умовах застосування нових ремонтних профілів залізничних коліс найбільш масового рухомого складу. Всі отримані результати і рекомендації диференційовані за діапазонами вантажонапруженості ділянок залізниць і дають змогу суттєво підвищити швидкості руху і терміни експлуатації рейкових плітей для максимального використання їх ресурсу.

Посилання

Лысюк, В. С. Причины и механизмы схода колеса с рельса. Проблема износа колес и рельсов [Текст] / В. С. Лысюк. – изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 2002. – 215 с.

Температурные поля, деформации и напряжения в цельнокатаных вагонных колесах при различных режимах торможения [Текст] / С. Н. Киселев, В. Г. Иноземцев [и др.] // Вестник ВНИИЖТ. – № 7. – 1994. – С. 12-14.

Alonso, A. Wheel-rail contact: Roughness, heat generation and conforming contact influence [Text] / A. Alonso, J. G. Gimеnez // Tribology International. – 2008. – Vol. 41, Issue 8. – P.755–768. doi: 10.1016/j.triboint.2008.01.004.

Шахунянц, Г. М. Железнодорожный путь [Текст] : учеб. для вузов ж.-д. трансп / Г. М. Шахунянц. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. :Транспорт, 1987. – 479 с.

Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України [Текст] / Е. І. Даніленко, А. М. Орловський, М. Б. Курган [та ін.]. – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2012. – 456 с.

Новіков, В. В. Визначення умов проведення експериментальних досліджень впливу вертикальних та бічних сил від коліс рухомого складу на бічні відтиснення головки рейки при підрейковій основі з залізобетонними шпалами [Текст] / В. В. Новіков, О.О. Скорик // науч. тр. SWorld. – Иваново : Научный мир, 2015. – Вып. № 2 (39). – С. 47-50.

Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм [Текст] : ВНД 32.0.07.001 – 2001 (нова редакція). – К., 2011. – 168 с.

Інструкція з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар [Текст] : ЦТ-ЦЛ-0062 / Держ. адмін. залізнич. трансп. України. – К., 2005. – 103 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-19

Номер

Розділ

Статті