DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.178.2018.138907

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

Svitlana Mykolaivna Prodashchuk, Ganna Vasilivna Shapoval, Oksana Viktorivna Totska, Oleh Vladyslavovych Marchenko, Dmytro Oleksandrovych Bielan

Анотація


У статті запропоновано впровадити високошвидкісний пасажирський рух в Україні за технологією SkyWay. Проведено аналіз існуючого стану високошвидкісних та швидкісних перевезень на залізницях України та аналіз динаміки пасажиропотоків на різних видах транспорту для визначення конкурентоспроможності запропонованої технології на транспортному ринку. На базі статистичних досліджень запропоновано оптимальний маршрут для впровадження інноваційної технології SkyWay.


Ключові слова


SkyWay, динаміка пасажиропотоків, високошвидкісний рух, пасажирські перевезення.

Повний текст:

PDF

Посилання


«Укрзалізниця» прогнозує 11 млрд грн. збитків від пасажирських перевезень // 5 канал [Електронний ресурс]. – 12.09.2017. – Режим доступу : URL: https://www.5.ua/ekonomika/ukrzaliznytsia-prohnozuie-11-mlrd-hrn-zbytkiv-vid-pasazhyrskykh-perevezen-154830.html (дата звернення: 28.11.2017).

Актуальні проблеми «Укрзалізниці» та можливі шляхи її вирішення // ПА «Публічний аудит» [Електронний ресурс]. – 11.10.2017. – Режим доступу : URL: http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/aktualni-problemi-ukrzaliznitsi-ta-mozhlivi-shlyahi-yih-virishennya/ (дата звернення: 28.11.2017).

Удосконалення систем супутникової навігації при розвитку пасажирського комплексу в умовах швидкісних перевезень [Текст] / В. В. Кулешов, Г. В. Шаповал, А. В. Кулешов [и др.] // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 173. – С. 96-106.

Бауліна, Г. С. Визначення ефективності використання швидкісних перевезень на мережі залізниць [Текст] / Г. С. Бауліна, Г. Є. Богомазова, А. В. Скубяк // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 165. – С. 5-11.

Формування моделі розвитку залізничної системи швидкісних перевезень на основі принципів самоорганізації [Текст] / Т. В. Бутько, А. В. Прохорченко, Л. О. Пархоменко, І. В. Копаниця // Вісник нац. техн. ун-ту «Харківський політехнічний інститут». – 2011. – № 54. – С. 67-70.

Кірдіна, О. Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізнич-ного комплексу України [Текст] : монографія / О. Г. Кірдіна. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 312 с.

Шляхи удосконалення технологій мультимодальних швидкісних пасажирських перевезень [Текст] / Д. В. Ломотько, Д. Г. Воскобойников, М. С. Листопад, А. Д. Сірадчук // Зб. наук. праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень». – Дніпро : ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2017. – Вип. 13. – С. 59-66.

Розроблення раціональної топології мережі швидкісних залізничних перевезень на основі методів колективного [Текст] / А. В. Прохорченко, Л. О. Пархоменко, А. І. Дубчак, Є. О. Сільченко // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2012. – Вип.133. – С. 39-45.

Development of the method for modeling the propagation of delays in non-cyclic train scheduling on the railroads with mixed traffic [Теxt] / T. Butko, A. Prokhorchenko, T. Golovko, G. Prokhorchenko // Eastern-European journal of enterprise technologies. Kharkiv: PC «Technology center», 2018. Vol. № 3(91). Р. 30-40.

Hyperloop в Україні: як ми продовжимо традиції Ілона Маска // ПрАТ «Телерадіокомпанія «Люкс», Телеканал новин «24» [Електронний ресурс]. – К. : Телеканал новин «24», 2005-2018. – Режим доступу : URL:https://24tv.ua/hyperloop_v_ukrayini_ shho_tse_take_ta_yak_realizuyut_hyperloop_v_ukrayini_n930314 (дата звернення: 28.11.2017).

Модель оптимізації пасажирських перевезень у крупному транспортному вузлі при використанні рейкових автобусів [Текст] / О. В. Розсоха, Г. В. Шаповал, А. В. Боков, Р. О. Щербинін // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 169. – С. 157-165.

Продащук, С. М. Нова концепція тарифної політики для внутрішніх залізничних вантажних перевезень [Текст] / С. М. Продащук, Г. Є. Богомазова, Р. А. Пурій // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 164. – С. 161-169.

Струнные технологии Юницкого: [Веб-сайт] [Електронний ресурс]. – Минск : 1977-2018. – Режим доступу : URL:http://www.yunitskiy.com/ (дата звернення 28.11.2017).

Improvement of technology for management of freight rolling stock on railway transport [Теxt] / T. Butko, S. Prodashchuk, G. Bogomazova, G. Shelekhan, M. Prodashchuk, R. Purii // Eastern-European journal of enterprise technologies. Kharkiv: PC «Technology center», 2017. Vol. № 3 (87). P. 4-11.

ukrstat.gov.ua: [Веб-сайт] [Електронний ресурс]. – К. : Держстат України, 1998-2018. – Режим доступу : URL:http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 28.11.2017).

Временные ряды в STATISTICA. Спектральный (Фурье) анализ: [Блог] [Електронний ресурс]. – портал Статосфера. – Режим доступу : URL:http://statosphere.ru/blog/113-timeser-fourier.html (дата звернення 20.12.2017).

Tao, R. Cost-Benefit Analysis of High-Speed Rail Link between Hong Kong and Mainland China / Tao R., Liu S., Huang C., Tam C. // Journal of Engineering, Project and Production Management. 2011; 1(1):36-45. – Режим доступу : URL:https://doaj.org/article/44534f6b4faa4205a2ba25fa8fec22f6/
Flag Counter