МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ШВИДКІСНОГО РУХУ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Автор(и)

  • Viсtor Zapara канд. техн. наук, професор кафедри управління вантажною і комерційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine
  • Yaroslav Zapara канд. техн. наук, доцент кафедри управління вантажною і комерційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine
  • Volodymyr Ilienko магістрант ІППК (Проект ТЕМПУС IV) Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine
  • Yevheniia Semeniuk магістрант ІППК (Проект ТЕМПУС IV) Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine
  • Vitali Chervyakov магістрант ІППК (Проект ТЕМПУС IV) Українського державного університету залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.178.2018.138918

Ключові слова:

попит, швидкісний рух, залізничні перевезення, великі міста, пасажиропотік, інтервальна концепція

Анотація

Запропоновано підходи до визначення попиту на швидкісні залізничні пасажирські перевезення у великих містах, розроблено теоретичні основи реалізації інтервальної концепції моделювання попиту на переміщення. У подальшому подані дослідження можуть бути використані для визначення доцільності функціонування швидкісних пасажирських перевезень у великих містах, компонування составів та складання розкладу руху швидкісних поїздів, побудови та реконструкції залізничної інфраструктури.

Посилання

Бутько, Т. В. Формування моделі організації пасажиропотоків на залізничному пересадочному комплексі [Текст] / Т. В. Бутько, А. В. Єна, Т. Д. Дідур // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 164. – С. 37– 43.

Журба, О. О. Моделювання процесу пересадки пасажирів на залізничному вокзалі Харків-Пасажирський за варіантом «пасажирський поїзд – міський транспорт» [Текст] / О. О. Журба // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 119. – С. 60– 66.

Торопов, Б. І. Розвиток пасажирських комплексів на основі закономірностей форму-вання пасажиропотоків [Текст] : автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.22.01 / Торопов Б. І.; Київський ін-т залізнич. трансп. – К., 2001. – 21 с.

Запара, Я. В. Оптимізація побудови графіка обігу швидкісних пасажирських поїздів у залізничних вузлах [Текст] / Я. В. Запара, І. В. Майоров, О. В. Петрів // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 173. – С.5-12.

Момот, А. В. Аналіз наукових підходів щодо обгрунтування економічної доцільності будівництва в Україні високошвидкісних магістралей [Текст] / А. В. Момот // Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. «Проблемы экономики на железнодорожном транспорте ЭКУЖТ-2012», 11-13 жовтня, м. Судак. – К. : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 275-276.

Момот, А. В. Методичний підхід до визначення раціональних швидкостей руху пасажирських поїздів та раціональних зон курсування [Текст] / А. В. Момот // Проблеми економіки транспорту: зб. наук. праць ДНУЗТ ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ ім. В. Лазаряна. – 2013. – Вип. 5. – С.80-89.

Лунина, Т. А. Совершенствование методики оценки эффективности вариантов проекта организации скоростного движения пассажирских поездов [Текст] / Т. А. Лунина, Е. В. Климова // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2015. – № 1. – С.165-168.

Бараш, Ю. С. Методичний підхід щодо визначення оптимальних зон курсування різних видів пасажирських поїздів [Текст] / Ю. С. Бараш, О. О. Матусевич // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – Вип. 50. – С.169-176.

Визначення раціонального місця розташування пасажирської станції для обслуговування високошвидкісних поїздів у крупному залізничному вузлі [Текст] / О. М. Огар, М. С. Кужавський, Є. М. Кузнецов, М. В. Наумов // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 173. – С.42-51.

Аналіз перспектив впровадження високошвидкісного руху в Україні [Текст] / О. В. Лаврухін, О. О. Шапатіна, С. В. Газаєв [та ін.] // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 163. – С.4-10.

Espinosa-Aranda J. High-speed railway scheduling based on user preferences [Text] / J. Espinosa-Aranda [et. al.] // European Journal of Operational Research. – 2015, November. – Vol. 246. – P. 772-786.

Zhang, X. Study on node importance evaluation of the high-speed passenger traflc complex network based on the Structural Hole Theory [Text] / X. Zhang, B. Chen // De Gruyter Open. – 2017. – Vol. 15. – P. 1-11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-20

Номер

Розділ

Статті