МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ ЗБІРНОГО ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ОБЛИЦЮВАННЯ НАПІРНОГО ГІДРОТЕХНІЧНОГО ТУНЕЛЮ

Автор(и)

  • Oleksandr Vaynberg д-р техн. наук, професор, заступник генерального директора ПАТ «Укргідропроект», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.178.2018.139465

Ключові слова:

напірний гідротехнічний тунель, збірне залізобетонне облицювання, розрахункові схеми, критерії механічної та фільтраційної міцності.

Анотація

Запропоновано методику розрахунків збірного залізобетонного облицювання напірного гідротехнічного тунелю. Розроблено розрахункові схеми, які слід використовувати при визначенні напружено-деформованого стану розглянутого облицювання. Враховуються особливості роботи облицювання в будівельний, експлуатаційний і ремонтний періоди. Виконано розрахунки з обґрунтування конструкції збірного залізобетонного облицювання тунелю ГЕС Мткварі в Грузії, що будується у цей час.

Посилання

ДБН В.2.4-3:2010. Гидротехнические сооружения. Основные положения [Текст] / Минрегионстрой Украины. – К. : ДП Укрархбудінформ, 2010. – 37 с.

Свод правил СП 58.13330.2012. Гидротехнические сооружения. Основные положения [Текст] : актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 / Госстрой России. – М. : Минрегион России, 2011. – 44 с.

СНиП 2.06.08-84. Туннели гидротехнические [Текст] / Госстрой СССР. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 185. – 19 с.

СП 102.13330.2012. Туннели гидротехнические. Актуализированная редакция СНиП 2.06.09-84 [Текст] / Министерство регионального развития Российской федерации. – М. : ООО «Аналитик», 2012. – 52 с.

Руководство по проектированию гидротехнических туннелей [Текст] / Всесоюз. проект.-изыскат. и науч.-исслед. ин-т «Гидропроект» им. С. Я. Жука. – М. : Стройиздат, 1982. – 287 с.

Рассказов, Л. Н. Гидротехнические сооружения (речные) [Текст] : учеб. для вузов / Л. Н. Рассказов, В. Г. Орехов, Н. А. Анискин [и др.]. – Изд. второе испр. и доп. – М. : Изд-во АСВ, 2011. – Ч. 1. – 584 с.; Ч. 2. – 536 с.

Гидротехнические сооружения [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. А. Васильева, Г. И. Журавлев, П. Е. Лысенко [и др.]; под ред. Н. П. Розанова. – М. : Стройиздат, 1978. – 647 с.

Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.selitunnel.com/pdf_articoli/ Articolo_RG_ per_sito.PDF.

СНиП 2.06.08-87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений [Текст] : Актуализированная редакция / Минрегион России. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1987. – 32 с.

Свод правил СП 41.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений [Текст] / Минэнерго СССР. – М. : ФАУ «ФЦС», 2012 – 67 с.

Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений (без предварительного напряжения) к СНиП 2.06.08-87 [Текст] : П 46-89 / ВНИИГ. – Л. : Изд-во ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1991. – 278 с.

ДБН В.1.1-12:2006. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України [Текст] / Мінбуд України. – К. : ДП Укрархбудінформ, 2006. – 84 с.

Свод правил СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах [Текст] : СНиП II-7-81* / Минстрой России. – М.: ФАУ «ФЦС», 2014 – 126 с.

Учет сейсмических воздействий при проектировании гидротехнических сооружений [Текст] (пособие к разделу 5 Гидротехнические сооружения СНиП II-7-81) П 17-85 / ВНИИГ. – Л. : Изд-во ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1986. – 310 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-24

Номер

Розділ

Статті