DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.181.2018.156502

ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ГРАВІТАЦІЙНИХ СТОЯНІВ НА СКЕЛЬОВІЙ І НЕСКЕЛЬОВІЙ ОСНОВАХ ЗА КРИТЕРІЄМ СТІЙКОСТІ ПРОТИ ЗСУВУ НА ПРИКЛАДІ ГІДРОВУЗЛІВ ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ

Андрій Олексійович Мозговий

Анотація


У даній роботі отримав подальший розвиток метод оцінки надійності гравітаційних стоянів за критерієм втрати стійкості проти зсуву. При цьому ураховано випадковий характер зовнішніх навантажень і впливів, які під час експлуатації сприймають стояни, а також кореляційні залежності між ними. Крім того, ураховано випадковий характер механічних властивостей ґрунту основи і кореляційні залежності між ними. Виконано чисельну імовірнісну оцінку ризику досягнення граничного стану гравітаційних стоянів на скельній і нескельній основах гідровузлів Дніпровського каскаду. Метод може застосовуватись при імовірнісних розрахунках надійності каскадів гідровузлів.


Ключові слова


гравітаційний стоян, природні фактори, імовірнісна оцінка надійності, каскад гідровузлів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гідротехнічні споруди. Основні положення: ДБН В.2.4–3:2010. – [Чинний від 2011–01–01]. – К. : ДП «Укрархбудінформ», 2010. – 37 с. – (Державні будівельні норми України).

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ: ДБН В.1.2–14–2009. – [Чинний від 2009–12–01]. – К. : ДП «Укрархбудінформ», 2009. – 30 с. – (Державні будівельні норми України).

Federal Guidelines for Dam Safety Risk Management Text / FEMA P–1025 : Catalog №14353–1. – Dewberry : RAMPP, URS Corporation, 2015. – 49 р.

Еngineering guidelines for the evaluation of нydropower Text : Chapter 1. – Washington : FERC, – 2016. – 77 р. – (Federal energy regulatory commission, Division of dam safety and inspections).

Probabilistic Seismic Hazard Analysis Text: Chapter R20. – Washington : DRAFT, – 2014. – 84 р. – (Engineering guidelines).

Arbeitshilfe zur DIN 19700 für hochwasserrückhaltebecken Text / Landesanstalt für umwelt, messungen und naturschutz. – Baden–Württemberg : JVA Mannheim @ Druckerei. – 2007. – 143 р. – (Fließgewässer, Integrierter Gewässerschutz).

Guide to interpretive documents for essential requirements, to EN 1990 and to application and use of Eurocodes Text: Handbook 1. – UK Watford : Garston, 2004. – 155 p. – (Basis of structural design).

Guide to the basis of structural realiability and risk engeneering related to Eurocodes, supplemented by practical examples 1990 and to application and use of Eurocodes Text : Handbook 2. – Prague, 2005. – 254 p. – (Realiability backgrounds).

Probabilistic model code Text. Part 1 – Basis of design. JCSS working materials Електронний ресурс // JCSS. – 2000. – 62 p. – Режим доступу: http://www.jcss.ethz.ch.

Design regulations of Swedish board of housing, building and planning Text / Swedish Board of housing, building and planning. – Sweden, Karlskrona : Boverket, 2000. – 187 р. – (Mandatory provisions and general recommendations). ISBN: 91–7147–616–4, ISSN: 1100 0856.

Westberg, М. Sannolikhetsbaserad bedömning av betongdammars stabilitet. Bakgrundsbeskrivning till framtagande av ”Probabilistic model code for concrete dams” Text / М. Westberg, F. Johansson. – Sweden : Energiforsk, 2016. – 50 р. ISBN 978–91–7673–291–5

Altarejos-García, L. Methodology for estimating the probability of failure by sliding in concrete gravity dams in the context of risk analysis Text / L. Altarejos-García, I. Escuder-Bueno, A. Serrano-Lombillo  and others  // Structural Safety. – 2012. – Vol. 36–37. – P. 1–13.

Gaspar, A. Methodology for a probabilistic analysis of an RCC gravity dam construction. Modelling of temperature, hydration degree and ageing degree fields Text / A. Gaspar, F. Lopez-Caballero, A. Modaressi-Farahmand-Razavi and others // Engineering Structures. – 2014. – Vol. 65. – P. 99–110.

Lupoi, Alessio. A probabilistic method for the seismic assessment of existing concrete gravity dams Text / Alessio Lupoi, Carlo Callari // Structure and Infrastructure Engineering. – 2012. – Vol. 8. – Issue 10. – P. 985–998.

Morales-Nápoles, O. A continuous Bayesian network for earth dams' risk assessment: methodology and quantification Text / O. Morales-Nápoles, D. J. Delgado-Hernández, D. De-León-Escobedo and others // Structure and Infrastructure Engineering. – 2014. – Vol. 10. – Issue 5. – P. 589–603.

Peyras, L. Probability-based assessment of dam safety using combined risk analysis andreliability methods–application to hazards studies Text / L. Peyras, C. Carvajal, H. Felix and others // European Journal of Environmental and Civil Engineering. – 2012. – Vol. 16. – Issue 7. – Р. 795–817.

Calamak, М. Probabilistic assessment of slope stability for earth-fill dams having random soil parameters Text / M. Calamak, A.M. Yanmaz // 11th National Conference on Hydraulics in Civil Engineering & 5th International Symposium on Hydraulic Structures: Hydraulic Structures and Society-Engineering Challenges and Extremes. – Engineers Australia: 2014. – Р. 34.

Вайнберг, А. И. Надежность и безопасность гидротехнических сооружений Текст / А. И. Вайнберг. – Харьков : Тяжпромавтоматика, 2008. – 304 с.

Романчук, К. Г. Сценарний підхід та метод Байєса для оцінювання ризиків системних аварій на гідровузлах Текст / К. Г. Романчук, Д. В. Стефанишин // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2016. – № 2. – С. 116–123.

Мозговий, А. О. Дослідження кореляційної залежності максимальних витрат р. Дніпро за статистичними даними спостережень у створах гідровузлів Дніпровського каскаду Текст / А. О. Мозговий // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХДТУБА, 2011. – Вип. 65. – С. 364–370.

Мозговий, А. О. Імовірнісна оцінка надійності монтажних майданчиків будівель гідроелектростанцій за критеріями втрати стійкості проти зсуву і спливання на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду Текст / А. О. Мозговий // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 161. – С. 90–101.

Мозговий, А. О. Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на нескельовій основі за критеріями міцності і стійкості проти зсуву камер шлюзів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду Текст / А. О. Мозговий // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 165. – С. 99–109.

Мозговий, А. О. Імовірнісна оцінка надійності греблі із ґрунтових матеріалів гідровузла ГЕС Тхакмо у Вєтнамі за критеріем переливу води через гребінь греблі Текст / А. О. Мозговий // Науковий вісник будівництва. – 2016. – Т. 86, № 4. – С. 122–127.

Мозговий, А. О. Комплексна ймовірнісна оцінка ризику виникнення аварій на прикладі бетонної греблі Дніпровської ГЕС Текст / А.О. Мозговий, О. Балабай // Східно-Европейський науковий журнал. – 2017. – Т. 1 (17), Ч. 1. – С. 117–126.

Мозговий, А. О. Імовірнісна оцінка ризику втрати стійкості проти зсуву будівель гідроелектростанцій за критерієм втрати стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду Текст / А. О. Мозговий // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 167. – С. 102–114.

Мозговий, А. О. Метод розвязку задач статистичної динаміки по оцінці надійності складних технічних систем при обмеженні внутрішніх параметрів системи Текст / А. О. Мозговий // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – Вип. 66. – С. 162–168.

Мозговий, А. О. Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на скельовій основі за критеріями стійкості проти зсуву, перекидання і спливання камер шлюзів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду Текст / А. О. Мозговий // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 174. – С. 70–80.

Мозговий, А. О. Аналіз статистичних даних сейсмічної активності на території України. Вибір параметрів функції розподілу інтенсивності землетрусів за статистичними даними Текст / А. О. Мозговий // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХДТУБА, 2010. – Вип. 58. – С. 264–270.

Idriss, I. M. Evaluating Seismic Risk In Engineering Practice Text / I. M. Idriss // Proc. Eleventh International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. – San Fransisco, 1985. – Vol. 1. – Р. 255–320.

Будівництво у сейсмічних районах України Текст : ДБН В.1.1–12:2014. – [Чинний від 2014–10–01]. – К. : Мінрегіон України, Державне підприємство «Укрархбудінформ», 2014. – 110 с. – (Державні будівельні норми України).

Учет сейсмических воздействий при проектировании гидротехнических сооружений Текст : пособие к разд. 5: Гидротехнические сооружения СНиП II–7–81. П 17–85. – Л. : Типография ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1986. – 310 с.

Вентцель, Е. С. Теория вероятностей Текст : учеб. для вузов / Е. С. Вентцель. – 5-е изд., стереот. – М. : Высшая школа, 1998. – 576 с.
Flag Counter