ДЕФОРМАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТОПОЛІМЕРНОГО КОМПОЗИТА: МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Andriy Plugin Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Sergsii Miroshnichenko Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Alina Zvierieva Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ivan Reznichenko ТОВ «СПТ Україна», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.182.2018.159929

Ключові слова:

поліуретан, ґрунтополімерний композит, модель, деформативність, випробування

Анотація

 

Розроблено оригінальний метод дослідження деформативних властивостей ґрунтополімерного композита, утвореного внаслідок ін'єктування у глинистий ґрунт поліуретанового матеріалу SPT®. Згідно з цим методом ґрунт поміщують у силову циліндричну ємкість, ущільнюють, закривають силовою кришкою та через ін’єкційну трубку нагнітають у нього матеріал SPT®. Після полімеризації матеріалу ґрунтополімерний композит піддають статичним і динамічним випробуванням безпосередньо в ємкості. У результаті випробувань отримують залежності відносної деформації композиту від напруження (від статичного навантаження) і від кількості циклів певного динамічного навантаження та визначають модуль деформації (статичний) у мегапаскалях і запропонований авторами модуль вібродеформації в розмірності «кількість циклів». Крім деформативних властивостей композита, для оцінювання його довговічності запропоновано визначати втрату маси зразків композита від кількості циклів поперемінного висушування та зволоження і порівнювати її з втратою маси аналогічних матеріалів з відомою довговічністю. Дослідження проводяться для різних показників вологості ґрунту до та після закріплення і для різних величин відносної кількості полімеру у ґрунті (витрати полімеру на одиницю об’єму ґрунту).

Біографії авторів

Andriy Plugin, Український державний університет залізничного транспорту

д-р техн. наук, професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Sergsii Miroshnichenko, Український державний університет залізничного транспорту

техн. наук, доцент кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Alina Zvierieva, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Ivan Reznichenko, ТОВ «СПТ Україна»

інженер

Посилання

Independent diagnostic computer systems with the ability to restore operational characteristics of construction facilities [Text] / A. Plugin, L. Trykoz, O. Herasymenko, A. Pluhin, V. Konev // Diagnostyka. – 2018. – Vol. 19. – No. 2. – P. 13–23. DOI: 10.29354/diag/83009.

Розрахунки несучої здатності і технологія закріплення основ будівель і споруд залізничного транспорту [Текст] : навч. посібник / А. М. Плугін, А. А. Плугін, Л. В. Трикоз, [та ін.]; за ред. А. М. Плугіна.  Харків : УкрДАЗТ, 2011.  Ч.1.  150 с.  Ч.2. − 274 с.

Трикоз, Л. В. Исследование деформационных характеристик грунтовых материалов с использованием отходов [Текст] / Л. В. Трикоз, В. Ю. Савчук. – Днепропетровск : ДНУЖТ им. акад. В. Лазаряна, 2017. – 2(68). – C. 166–173 с. DOI: 10.15802/ stp2017/100249.

Butenko, A. Regulation of stress-strain state and calculation of deformations of continuous foundations under increased multiple loads [Text] / A. Butenko, O. Gerasimenko // MATEC Web of Conferences. – 2017. – Vol. 116, № 01002. – Р. 5. DOI: 10.1051/matecconf/2017116010002.

Ржаницын, Б. А. Химическое закрепление грунтов в строительстве [Текст] / Б. А. Ржаницын. – М. : Стройиздат, 1986. – 264 с.

Савйовский, В. В. Ремонт и реконструкция гражданских зданий [Текст] / В. В. Савйоский, О. Н. Болотских. – Харьков : Ватерпас, 1999. – 288 с.

Реконструкция зданий и сооружений [Текст] / А. Л. Шагин, Ю. В. Бондаренко, Д. Ф. Гончаренко, В. Б. Гончаров; под. ред. А. Л. Шагина. – М. : Высш. шк., 1991. – 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Номер

Розділ

Статті