ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТЕЙ РУХУ ПОЇЗДІВ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ЛІНІЯХ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПОЛУЧЕННЯ

Автор(и)

  • Galina Vladimirovna Ahramenko Білоруський державний університет транспорту, Ukraine
  • Tatyana Alekseevna Dubrovskaya Білоруський державний університет транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.182.2018.160129

Ключові слова:

залізничні лінії, швидкість, модернізація, витрати, завдання

Анотація

Швидкість руху пасажирських поїздів є найважливішим показником якості пасажирських перевезень. Для успішної інтеграції Білоруської залізниці у світовий транспортний ринок необхідний розвиток швидкісного пасажирського руху, що дозволить підняти якість транспортних послуг на більш високий рівень. Пiдвищення швидкості в пасажирському сполученні робить залізницю конкурентоспроможною з іншими видами транспорту. Найближча швидкісна перспектива – 160 км/год.

З підвищенням дільничної швидкості в пасажирському русі прискорюється доставка пасажирів і поліпшується їхнє обслуговування. Однак підвищення швидкості не тільки забезпечує економію, але викликає додаткові транспортні витрати. Їхня величина залежить від того, за рахунок яких заходів забезпечується зростання швидкостей. При зростанні технічної швидкості підвищуються витрати палива (електроенергії) на тягу, збільшуються витрати на утримання рухомого складу, верхньої будови колії. Тому при розрахунку загальної економії від збільшення швидкості необхідно враховувати і додаткові витрати, викликані зростанням швидкості. В окремих випадках їхня величина не обмежується тільки експлуатаційними витратами. Так, якщо зростання швидкості буде забезпечуватися за рахунок посилення верхньої будови колії або впровадження більш потужних локомотивів, залізниці будуть потрібні додаткові інвестиції.

У статті розглянуто метод збільшення швидкості руху на залізничних лініях міжрегіонального сполучення з урахуванням їхніх особливостей. У даному випадку з огляду на невелику протяжність залізничних напрямків, що зв'язують столицю Республіки Білорусь м. Мінськ з обласними центрами, збільшення швидкості тільки за рахунок модернізації залізничної колії ефекту не дасть. Тому пропонується комплексний підхід до вирішення даної проблеми – збільшення швидкості руху за рахунок модернізації і організаційно-технічних заходів.

Біографії авторів

Galina Vladimirovna Ahramenko, Білоруський державний університет транспорту

канд. техн. наук, доцент кафедри проектування, будівництва та експлуатації транспортних об'єктів

Tatyana Alekseevna Dubrovskaya, Білоруський державний університет транспорту

старший викладач кафедри проектування, будівництва та експлуатації транспортних об'єктів

Посилання

Экономика железнодорожного транспорта [Текст] : учеб. для вузов ж.-д. транспорта / Н. П. Терёшина, В. Г. Галабурда, М. Ф. Трихунков [и др.]. – М. : УМЦ ЖДТ, 2006. – 801 с.

Черномордик, Г. И. Сферы применения скоростного пассажирского движения на железных дорогах СССР [Текст] / Г. И. Черномордик, К. В. Паршикова. – М. : Транспорт. 1970. – 57 с.

Харина, Е. В. Выбор рациональных мер по повышению скорости движения пассажирских поездов в условиях растущего объема грузовых и пассажирских перевозок [Текст] : автореф. дисс… д-ра техн. наук: 05.22.08 / Е. В. Харина. – М. : МИИТ, 2004. – 24 с.

Селезнева, Н. Е. Повышение скоростей движения поездов и рациональное устройство переходных кривых [Текст] : автореф. дисс…. д-ра техн. наук: 05.22.08 / Н. Е. Селезнева. – М. : МИИТ, 2001. – 24 с.

Ахраменко, Г. В. Модернизация и реконструкция постоянных устройств с целью ввода ускоренных поездов межобластного сообщения (на примере Белорусской железной дороги) [Текст] : дис… канд. техн. наук: 05.22.03 / Г. В. Ахраменко. – М., 1991. – 181 с.

Вагнер, Г. Основы исследования операций [Текст] : пер. с анг. / Г. Вагнер; [под ред. В.Я. Алтаева]. – М. : Мир, 1973. – Т. 2. – 486 с.

Курган, Д. Н. Методология расчетов железнодорожной колеи при взаимодействии со скоростным подвижным составом [Текст]: автореф. дисс… д-ра техн. наук: 05.22.06 / Д. Н. Курган. – Днепропетровск, 2017. – 35 с.

Об утверждении Государственной программы развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345. – 35 с.

Методические указания по разработке плана оптимального переустройства железнодорожных линий для введения 140–160 км/ч движения пассажирских поездов [Текст] / МПС СССР. – М. : ВНИИЖТ, МИИТ, 1986. – 61 с.

Keith Barrow 350 km/h operation resumes on Beijing – Tianjin HSL [Electronic resours] // International Railway Journal. – 08.08.2018. Режим доступа : http://www.railjournal.com/index.php/ asia/350km-h-operation-resumes-on-beijing-tianjin-line.html?channel=523.

Levinson, David M. Accessibility impacts of high-speed rail [Text] // Journal of Transport Geography. – 2012. – №22. – Р. 288–291.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Номер

Розділ

Статті