АДАПТИВНІ БАЙЄСІВЬКІ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

  • Sergiy Miamlyn «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту ПАТ «Укрзалізниця», Ukraine
  • Vladislav Skalozub Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • L Muradian Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.182.2018.160515

Ключові слова:

вагон, надійність, вірогідність безвідмовної роботи, відмова, механічний знос, втомне руйнування, життєвий цикл, теорія Байєса, індивідуальна модель вагона

Анотація

У статті розглядається обґрунтування правомірності застосування байєсівської моделі (БМ) для розрахунків показників надійності вантажного вагона на етапах життєвого циклу. На підставі експериментальних даних були визначені показники надійності деталей і вузлів вантажних вагонів. Методика, що представлена, дозволяє використовувати адаптовані БМ для оцінювання показників надійності вантажного вагона на етапах життєвого циклу, а також оптимізувати міжремонтний термін і кількість ремонтів протягом життєвого циклу моделі вагона, при цьому забезпечується облік конструктивних особливостей.

Біографії авторів

Sergiy Miamlyn, «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту ПАТ «Укрзалізниця»

д-р техн. наук, професор, перший заступник директора філії 

Vladislav Skalozub, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

д-р техн. наук, професор, декан факультету «Технічна кібернетика», кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

L Muradian, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

канд. техн. наук, доцент кафедри вагонів та вагонного господарства

Посилання

Подсорин, В. А. Оценка стоимости жизненного цикла подвижного состава [Текст] : учеб.-метод. пособие по решению индивидуального задания по дисциплине «Экономические методы управления жизненным циклом производственных и социальных систем» / В. А. Подсорин, А. В. Харитонова. – М. : МГУПС (МИИТ), 2016. – 34 с.

РД 50-690-89. Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным [Текст]. – Введ. 1.01.1991 г. – М., 1991. – 133 с.

Рубан, А. И. Методы анализа данных [Текст] : учеб. пособие / А. И. Рубан. – 2-е изд., исправл. и доп. – Красноярск : ИПЦ КГТУ, 2004. – 319 с.

Третьяков, А. В. Управление индивидуальным ресурсом вагонов в эксплуатации [Текст] : монография / А. В. Третьяков. – СПб. : Ом-Пресс, 2004. – 348 с.

Морчиладзе, И. Г. Модификация конструкции и технического обслуживания вагона-цистерны в условиях транспортной компании [Текст] / И. Г. Морчиладзе. – СПб. : «ОМ-Пресс», 2003. – 158 с.

Мурадян, Л. А. К вопросу о планах испытаний надежности механических систем [Текст] / Л. А. Мурадян, В. Ю. Шапошник // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 157. – С.119-127.

Мурадян, Л. А. Построение моделей отказов грузовых вагонов на основе байесовского подхода [Текст] / Л. А. Мурадян // EUREKA: Physics and Engineering. – 2016. – С. 54–60.

Беляев, Ю. К. Статистические методы обработки результатов испытаний на надежность [Текст] / Ю. К. Беляев. – М. : Знание, 1982. – 384 с.

Богданофф, Дж. Вероятностные методы модели накопления повреждений [Текст] / Дж. Богданофф, Ф. Козин. – М. : Мир, 1989. – 344 с.

Мямлін, С. В. Застосування основних законів розподілу випадкових величин для визначення показників надійності вагонів [Текст] / С. В. Мямлін, Л. А. Мурадян // Зб. наук. праць ДЕТУТ. Сер. Транспортні системи і технології. – 2015. – Вип. 26–27. – С. 172-180.

Довідник основних показників роботи залізниць України (2004-2014 роки) [Текст] / Мін-во інфраструктури України; Укрзалізниця; Н. В. Котіль. – К., 2015. – 59 с.

Коллакот, Р. Диагностика повреждений [Текст] : пер. с англ. / Р. Коллакот. – М. : Мир, 1989. – 512 с.

Nebojsa Bojovic, Branislav Boskovic, Milos Milenkovic & Aleksandar Sunjic (2010) A two-level approach to the problem of rail freight car fleet composition [Text] // Transport, 25:2, 186-192, DOI: 10.3846/transport.2010.23.

Myamlin, S. Mathematical Modeling of Dynamic Loading of Cassette Bearings for Freight Cars [Text] / S. Myamlin, O. Lunys, L. Neduzha, O. Kyryl’chuk // Proc. of 21st Intern. Scientific Conf. «Transport Means. 2017». – Kaunas, 2017. – Р. 973-976.

ДСТУ 7598:2014. Вагони вантажні. Загальні вимоги до розрахунків та проектування нових і модернізованих вагонів колії 1520 мм (несамохідних) [Текст]. – Чинний з 01.07.2015. – К., 2010. – 162 с.

Нормы для расчета и проектирования вагонов, железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) [Текст]. – М. : ГосНИИВ, ВНИИЖТ, 1996. – 319 с.

Эксплуатационные испытания полувагонов нового поколения [Текст] / О. М. Савчук, В. К. Бруякин, Л. А. Мурадян [и др.] // Вагонный парк. – 2009. – № 5/6. – С. 30–32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Номер

Розділ

Статті