РОЗРАХУНОК ШИРИНИ МІНІМАЛЬНОГО ЖОЛОБА В СИМЕТРИЧНОМУ СТРІЛОЧНОМУ ПЕРЕВОДІ ПРИ КОРЕНЕВІЙ ВІДСТАНІ, БІЛЬШІЙ ЗА ВЕЛИЧИНУ ХОДУ ШИБЕРА СТРІЛОЧНОГО ПРИВОДУ ( > )

Автор(и)

  • Olena Oliinyk Державний університет інфраструктури та технологій, Ukraine
  • Olha Soroka Державний університет інфраструктури та технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.183.2019.169367

Ключові слова:

симетричні стрілочні переводи, розрахункові схеми, проектування, мінімальний жолоб між вістряком і рамною рейкою

Анотація

 

Проектування симетричних стрілочних переводів суттєво відрізняється від проектування звичайних односторонніх переводів. При тому особливу увагу потрібно приділяти питанням взаємного розташування відведених вістряків і рамних рейок і визначення розмірів жолобів між ними.

В навчальній і довідковій технічній літературі дуже стисло подано відомості про методичні розрахунки і особливості проектування симетричних стрілочних переводів для різних експлуатаційних умов. У цій статті наводяться деякі розробки з метою виправити вказаний недолік.

Біографії авторів

Olena Oliinyk, Державний університет інфраструктури та технологій

старший викладач кафедри залізничної колії та колійного господарства

Olha Soroka, Державний університет інфраструктури та технологій

старший викладач кафедри залізничної колії та колійного господарства

Посилання

Даніленко Е. І. Залізнична колія. Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом: підруч. для вищ. навч. закл.: у 2 т. Київ: Інпрес, 2010. Т.1. 528 с., Т. 2. 456 с.

Шахунянц Г. М. Железнодорожный путь. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Транспорт, 1987. 479 с.

Шахунянц Г. М., Волошко Ю. Д., Смірнов М. П., Яковлев В. Ф. и др. Проектирование железнодорожного пути. Под. ред. Г. М. Шахунянца. Москва: Транспорт, 1972. 320 с.

Альбрехт В. Г., Смирнов М. П., Шульга В.Я. и др. Основы устройства и расчетов железнодорожного пути. Под ред. С. В. Амелина и Т. Г. Яковлевой. Москва: Транспорт, 1990. 367 с.

Стрелочные переводы железных дорог Украины. Под ред. д.т.н., проф. Э. И. Даниленко. Киев: Киевский институт ж.-д. транспорта, 2001. 296 с.

Амелин С. В. Соединения и пересечения рельсовых путей. Москва: Транспорт, 1968. 268 с.

ЦП-0269. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України. Київ: Укрзалізниця, 2012. 456 с.

Говоров В. В., Басовский Д. А. Совершенствование стрелочных переводов для промышленного железнодорожного транспорта. Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Москва: ВНИИЖТ, 2011. №4. С. 29-32.

Радыгин Ю. Н. Совершенствование геометрических, конструктивных параметров и норм содержания стрелочных переводов: дисс… канд. техн. наук. Москва: ВНИИЖТ, 2002. 129 с.

Klauser P. E. Assesing the benefits of Tangential-geometry turnauts. Railway Track and Struct, 1991. № 1. Р. 21-23.

Taylor E. M. Innovations in frog and switch design. Bull. Amer. Railway Eng. Assoc, 1976. №658. Р. 652-664.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-03

Номер

Розділ

Статті