ДЕФІНІЦІЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДУАЛЬНОГО ЗНОСУ ГАЛЬМОВИХ КОЛОДОК ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

Автор(и)

  • Vasyl Ravlyuk Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.183.2019.169643

Ключові слова:

вагон, гальмова важільна передача, гальмова колодка, дуальний знос, модель, статистичний матеріал

Анотація

Визначено особливий характер двоплощинного переломного профілю зносу гальмових колодок, що спостерігається у великій кількості гальм сучасних вантажних вагонів, за якого вперше виявлено як явище та введено поняття дуального фрикційного зносу гальмових колодок.

Апробовано графоаналітичний алгоритм для дуального зносу колодок, який дає змогу визначити величину і напрямок дії силових факторів, що обумовлюють верхню стертість гальмових колодок і дуальний фрикційний їх знос. Отримані рівняння дають можливість на відповідному етапі оцінювати знос і його вплив на напружено-деформований стан колодок з метою подальшого врахування міцності за різних товщин колодок.

Біографія автора

Vasyl Ravlyuk, Український державний університет залізничного транспорту

канд. техн. наук, доцент кафедри вагонів

Посилання

Иноземцев В. Г., Виноградов В. М. Повышение надежности механического тормозного оборудования грузовых вагонов. Развитие и совершенствование автоматических тормозов: сб. науч. тр. Москва : ЦНИИ МПС, 1974. – Вып. 507. – С. 15-24.

Нечволода С. І., Романюха М. О., Нечволода К. С. Проблеми нерівномірного зносу гальмових колодок у вантажних вагонах: зб. наук. праць. Харків : УкрДАЗТ, 2007. Вип. 86. С. 50-56.

Пат. 121889 Україна, МПК51 В60Т 1/02 (2006.01), В61Н 15/00, В61Н 13/00. Підсилюючий пристрій до паралельного відведення колодок від коліс у гальмівній системі візків вантажних вагонів. Опубл. 26.12.17.

Радзиховский А. А., Омельяненко И. А., Тимошина Л. А. Системный подход к проектированию тележек для грузовых вагонов с повышенными осевыми загрузками. Вагонный парк, 2008. №8. С. 10-16.

Болотина А. Б. Исследование параметров и совершенствование механической части тормозной системы грузовых вагонов с учетом перспективных условий експлуатации: дисс…. канд. техн. наук / Моск. гос. ун-т путей сообщ. Москва, 2000. 244 с.

Мартынов И. Э., Нечволода К. С. О способе полной ликвидации клиновидного износа тормозных колодок грузовых вагонов. Вагонный парк, 2010. №4. С. 36-39.

Vakkalagadda M.R.K., Srivastava D.K., Mishra A., Racherla V. Performance analyses of brake blocks used by Indian Railways. Original Research Article, 2015. Vol. 328-329. P. 64-76.

Lovskaya A., Gerlici J., Fomin O., Kravchenko K., Prokopenko P., Lack T. Improvement of the bearing structure of the wagon-platform of the articulated type to ensure the reliability of the fixing on the deck of the railway ferry. MATEC Web of Conferences “XXIII Polish-Slovak Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations (MMS 2018)”. Vol. 254. 15 January 2019. P. 1–12.

Vernersson Tore, Lundén Roger. Wear of brake blocks for in-service conditions—Influence of the level of modelling. An International Journal on the Science and Technology of Friction, Lubrication and Wear, 2014. Vol. 314. P. 125-131.

Vineesh K.P., Vakkalagadda M.R.K., Tripathi A.K., Mishra A., Racherla V. Non-uniformity in braking in coaching and freight stock in Indian Railways and associated causes. Engineering Failure Analysis, 2016. Vol. 59. P. 493-508.

Равлюк В. Г. Спрощений кінетостатичний аналіз гальмової важільної передачі візків вантажних вагонів: зб. наук. праць Держ. ун-ту інфраструктури та технол. Сер. Транспортні системи і технології. Київ: ДУІТ, 2018. № 32. С. 55–70.

Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України: ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015. Затв. нак. Укрзалізниці № 264‒Ц 28.10.1997. Вид. офіц. Київ: 2004. 146 с.

Равлюк В. Г. Оцінювання факторів утворення дуального фрикційного зносу гальмових колодок: зб. наук. праць Держ. ун-ту інфраструктури та технол. Сер. Транспортні системи і технології. Київ: ДУІТ, 2018. № 31 (2017). С. 109–126.

Космин В. В. Основы научных исследований: учеб. пособие. Москва: ГОУ «Учебно-метод. центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. 271 с.

Равлюк В. Г., Афанасенко І. М. Завдання на курсовий проект з методичними вказівками з дисципліни «Автоматичні гальма та безпека руху»: метод. вказівки. Харків: УкрДАЗТ, 2012. 70 с.

Равлюк В. Г., Равлюк М. Г. Динамічна модель оцінювання робочих напружень у гальмівних колодках вантажних вагонів. Матеріали 78 міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» : міжнар. наук.-практ. конф. 17 – 18 травня, 2018 р. : тези доповідей. Дніпро, 2018. С. 48-50.

Кудинов В. А., Аверин Б. В., Стефанюк Е. В., Назаренко С. А. Теплопроводность и термоупругость в многослойных конструкціях : учеб. пособие. Самара: Самар. ГТУ, 2006. 304 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-05

Номер

Розділ

Статті