ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА, ОПТИМІЗОВАНОГО ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМІЗАЦІЇ СПІВВІДНОШЕННЯ МОМЕНТ–СТРУМ

Автор(и)

  • Dmutro Tugay ХНУМГ імені О. М. Бекетова
  • Olexandr Shkurpela ХНУМГ імені О. М. Бекетова

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.183.2019.169655

Ключові слова:

асинхронний електропривод, математичне моделювання, оптимізація, МТРА, автономний рухомий склад

Анотація

Досліджено роботу асинхронного електропривода на базі автономного інвертора напруги з векторною системою керування та двигуна АД-906У в режимах його повного та часткового використання за потужністю на математичній моделі у програмному середовищі MATLAB. Показано, що характеристика |ψR|=f(Pdc) має суттєвий вплив на характер протікання перехідного процесу асинхронного електропривода при роботі з потужністю нижчою за номінальну. Такі режими є характерними для тягового привода автономного електричного транспорту. Для підвищення ефективності тягового асинхронного електропривода автономного електротранспорту пропонується проведення оптимізації його системи управління за критерієм максимізації співвідношення момент – струм з урахуванням характеристики |ψR|=f(Pdc). Подано кількісну оцінку відхилення коефіцієнта потужності двигуна при зміні величини споживаної потужності.

Біографії авторів

Dmutro Tugay, ХНУМГ імені О. М. Бекетова

доктор технічних наук, завідувач кафедри альтернативної електроенергетики та електротехніки

Olexandr Shkurpela, ХНУМГ імені О. М. Бекетова

старший лаборант кафедри альтернативної електроенергетики та електротехніки

Посилання

Панкратов В. В., Зима Е. А. Энергооптимальное векторное управление асинхронными электроприводами: учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. 120 с.

Peresada S., Kovbasa S., Dymko S., Bozhko S. Maximum Torque-per-Amp Tracking Control of Saturated Induction Motors. International Conference on MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS Kremenchuk, 2017. P. 72–75. URL: https://doi.org/10.1109/MEES.2017. 8248955.

Цветков П. Е. Разработка и исследование систем асинхронного электропривода с частотно-токовым управлением для насосных механизмов: дис… канд. техн. наук. Липецк, 2014. 163 с.

Виноградов А. Б., Изосимов Д. Б., Флоренцев С. Н., Глебов Н. А. Оптимизация КПД системы векторного управления асинхронным тяговым электроприводом с идентификатором параметров. Электротехника. 2010. № 12. С. 12-19.

Електропривод змінного струму: Пат. № 118307 Україна, № а201705189. МПК Н 02 Р 21/02; заявл. 29.05.2017; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24. 10 с.

Shkurpela O. O., Yatsko S. I. Control system asynchronous electric traction drive. Metallurgical and Mining Industry, 2017. № 6. P. 14-19. URL: http://www.metaljournal.com.ua/ MMI-2017-No6.

Яровий Г. І., Ніконенко Д. В., Тукалов І. О., Шкурпела О. О. Побудова математичної моделі електропередачі дизель-поїзда ДЕЛ-02. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. Харків: УкрДАЗТ, 2013. № 136. С. 152-162.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-05

Номер

Розділ

Статті