DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.183.2019.169655

ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА, ОПТИМІЗОВАНОГО ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМІЗАЦІЇ СПІВВІДНОШЕННЯ МОМЕНТ–СТРУМ

Dmutro Tugay, Olexandr Shkurpela

Анотація


Досліджено роботу асинхронного електропривода на базі автономного інвертора напруги з векторною системою керування та двигуна АД-906У в режимах його повного та часткового використання за потужністю на математичній моделі у програмному середовищі MATLAB. Показано, що характеристика |ψR|=f(Pdc) має суттєвий вплив на характер протікання перехідного процесу асинхронного електропривода при роботі з потужністю нижчою за номінальну. Такі режими є характерними для тягового привода автономного електричного транспорту. Для підвищення ефективності тягового асинхронного електропривода автономного електротранспорту пропонується проведення оптимізації його системи управління за критерієм максимізації співвідношення момент – струм з урахуванням характеристики |ψR|=f(Pdc). Подано кількісну оцінку відхилення коефіцієнта потужності двигуна при зміні величини споживаної потужності.


Ключові слова


асинхронний електропривод, математичне моделювання, оптимізація, МТРА, автономний рухомий склад

Повний текст:

PDF

Посилання


Панкратов В. В., Зима Е. А. Энергооптимальное векторное управление асинхронными электроприводами: учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. 120 с.

Peresada S., Kovbasa S., Dymko S., Bozhko S. Maximum Torque-per-Amp Tracking Control of Saturated Induction Motors. International Conference on MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS Kremenchuk, 2017. P. 72–75. URL: https://doi.org/10.1109/MEES.2017. 8248955.

Цветков П. Е. Разработка и исследование систем асинхронного электропривода с частотно-токовым управлением для насосных механизмов: дис… канд. техн. наук. Липецк, 2014. 163 с.

Виноградов А. Б., Изосимов Д. Б., Флоренцев С. Н., Глебов Н. А. Оптимизация КПД системы векторного управления асинхронным тяговым электроприводом с идентификатором параметров. Электротехника. 2010. № 12. С. 12-19.

Електропривод змінного струму: Пат. № 118307 Україна, № а201705189. МПК Н 02 Р 21/02; заявл. 29.05.2017; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24. 10 с.

Shkurpela O. O., Yatsko S. I. Control system asynchronous electric traction drive. Metallurgical and Mining Industry, 2017. № 6. P. 14-19. URL: http://www.metaljournal.com.ua/ MMI-2017-No6.

Яровий Г. І., Ніконенко Д. В., Тукалов І. О., Шкурпела О. О. Побудова математичної моделі електропередачі дизель-поїзда ДЕЛ-02. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. Харків: УкрДАЗТ, 2013. № 136. С. 152-162.
Flag Counter