DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.183.2019.169758

ІМОВІРНІСНИЙ РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТА КРИТИЧНОГО ФАКТОРА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО-СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Nataliia Makhinko

Анотація


 

Статтю присвячено проблемі визначення узагальненого критичного фактора в рамках імовірнісного розрахунку центрально-стиснутих елементів сталевих конструкцій. Запропоновано виконати апроксимацію функції коефіцієнта поздовжнього згину експоненціальною залежністю з визначеними параметрами кривих стійкості; здійснено обґрунтування такого підходу. На основі ряду перетворень отримано вирази для визначення випадкової величини критичного фактора центрально-стиснутого елемента в простій аналітичній формі.


Ключові слова


надійність, випадковий процес, центрально-стиснутий стержень, коефіцієнт поздовжнього згину, критичний фактор

Повний текст:

PDF

Посилання


ДБН В.1.2-2:2006 Системи забезпечення надійності і безпеки будівельних конструкцій. Навантаження і впливи. Київ: Мінбуд України, 2006. 78 с.

Писаренко Г. С., Квітка О. Л., Уманський Е. С. Опір матеріалів. Київ: Вища школа,1993. 655 с.

Стрелецкий Н. С. Металлические конструкции. Москва: Госстройиздат, 1962. 769 с.

Перельмутер А. В., Сливкер В. И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. Москва: СКАД СОФТ, 2011. 736 c.

Аугуети Г., Баратти А., Кашиати Ф. Вероятностные методы в строительном проектировании. Москва: Стройиздат, 1988. 584 с.

Болотин В. В. Методы теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений. Москва: Стройиздат, 1982. 255 c.

Пичугин С. Ф. Надежность строительных конструкций. Работа научной школы проф. С. Ф. Пичугина. Полтава: АСМИ, 2010. 434 с.

Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. Москва: Высшая школа, 2000. 383 с.

Wang C., Zhang H., Li Q. Moment-based evaluation of structural reliability. Reliability Engineering & System Safety. ELSEVIER, 2019. Vol.181. Р. 38–45. URL: https://doi.org/ 10.1016/j.ress.2018.09.006.

Krejsa M., Janas P., Krejsa V. Structural Reliability Analysis Using DOProC Method. Procedia Engineering. ELSEVIER, 2016. Vol. 142. Р. 34–41. URL: https://doi.org/10.1016/ j.proeng.2016.02.010.
Flag Counter