DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.184.2019.171446

ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНОСТІ КОНТЕЙНЕРА, РОЗМІЩЕНОГО НА ВАГОНІ-ПЛАТФОРМІ ПРИ ПРУЖНО-В’ЯЗКІЙ ВЗАЄМОДІЇ ФІТИНГІВ З ФІТИНГОВИМИ УПОРАМИ

Alyona Oleksandrivna Lovska

Анотація


 

У статті наведені результати визначення навантаженості несучої конструкції контейнера, розміщеного на вагоні-платформі при маневровому співударянні. Для забезпечення міцності контейнера при експлуатаційних режимах навантаження запропоновано постановку у фітинги пружно-в’язкого зв’язку. Доцільність запропонованих рішень підтверджено математичним моделюванням динамічної навантаженості контейнера з подальшим визначенням показників міцності його конструкції. Проведені дослідження сприятимуть створенню контейнерів нового покоління з покращеними техніко-економічними та екологічними показниками.


Ключові слова


контейнер, динамічна навантаженість, міцність, маневрове співударяння, контейнерні перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


"Укрзализныця" в 2018 году нарастила объем перевозок контейнеров на 13%. URL: https://cfts.org.ua/news/2019/01/30/ukrzaliznytsya_v_2018_godu_narastila_obyem_perevozok_konteynerov_na_13_51438 (дата звернення: 30.01.19).

Мишута Д. В. Упрощенные методы измерения напряженно-деформированного состояния кузова-контейнера переменного объема. Приборы и методы измерений. 2012. № 2(5). С. 100–103.

Мишута Д. В., Альгин В. Б., Михайлов В. Г. Оценка напряженно-деформированного состояния кузова-контейнера переменного объема. Вестник Белорусско-Российского университета. 2012. № 4(37). С. 61–68.

Еремин В., Семенникова Л. Исследование напряженно-деформированного состояния кузов-контейнера с помощью программного комплекса АРМ WinMachine. САПР и графика. 2004. № 7. С. 23–28.

Ибрагимов Н. Н., Рахимов Р. В., Хаджимухамедова М. А. Разработка конструкции контейнера для перевозки плодоовощной продукции. Молодой ученый. 2015. № 21(101). С. 168–173.

Lovskaya A., Rybin А. The study of dynamic load on a wagon-platform at a shunting collision. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. № 3. P. 4–8.

Богомаз Г. И., Мехов Д. Д., Пилипченко О. П., Черномашенцева Ю. Г. Нагруженность контейнеров-цистерн, расположенных на железнодорожной платформе, при ударах в автосцепку. Динаміка та керування рухом механічних систем. Зб. наук. праць. Київ: АНУ, Інститут технічної механіки, 1992. С. 87–95.

ДСТУ 7598:2014. Вагони вантажні. Загальні вимоги до розрахунків та проектування нових і модернізованих вагонів колії 1520 мм (несамохідних). Чинний від 2015-07-01.

ГОСТ 33211-2014. Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам. Действителен от 2014-12-22. URL: http://internet-law.ru/gosts/gost/60124/ (дата звернення: 24.04.2019).

Stephen Tiernan, Martin Fahy. Dynamic fea modelling of iso tank container. Journal of materials processing technology. 2002. №124 (1). P. 126–132.

Arkadiusz Rzeczycki, Bogusz Wisnicki. Strength analysis of shipping container floor with gooseneck tunnel under heavy cargo load. Solid State Phenomena. 2016. Vol. 252. P. 81–90.

Дьяконов В. MATHCAD 8/2000: спец. справочник. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 592 с.

Кирьянов Д. В. Mathcad 13. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2006. 608 с.

Дьомін Ю. В., Черняк Г. Ю. Основи динаміки вагонів: навч. посібник. Київ : КУЕТТ, 2003. 269 с.

ДСТУ ISO 1496-1:2013. Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробовування. Ч. 1. Контейнери загальної призначеності універсальні. Чинний від 2017-07-01.

Алямовский А. А. SolidWorks/COSMOSWorks 2006–2007. Инженерный анализ методом конечных элементов. Москва: ДМК, 2007. 784 с.

Чернова Н. И. Математическая статистика. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2007. 148 с.

Космин В. В. Основы научных исследований: учеб. пособие. Москва: ГОУ «Учебно-метод. центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. 271 с.
Flag Counter